Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Obligatariusze Belvedere złożyli wnioski o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych

W związku z odmową podjęcia negocjacji przez Belvedere, notowanej na GPW pod nazwą Sobieski, z jej największymi wierzycielami, złożono wnioski o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce, poinformował w komunikacie Komitet Sterujący, który reprezentuje obligatariuszy posiadających ponad 50 proc. obligacji spółki o zmiennym oprocentowaniu (FRN).

- Biorąc pod uwagę poważne zawirowania w wynikach spółki, objawiające się spadkiem jej udziału w rynku w Polsce oraz ogłoszoną przez zarząd w lutym 2009 r. rewizją EBITDA za 2008 r., która została obniżona z 60 mln Euro do ok. 30 mln Euro, wierzyciele są zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków prawnych niezbędnych do wyegzekwowania ich uprawnień, jako wierzycieli posiadających najwyższe pierwszeństwo - czytamy w komunikacie.

Obligatariusze poinformowali, że w związku z tym, że Belvedere jest francuską spółką publiczną notowaną na Euronext i zatrudniającą większość pracowników i posiadającą większość aktywów w Polsce, Bank of New York, powiernik obligatariuszy FRN zwrócił się o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych do szeregu polskich sądów rejonowych przeciwko polskim gwarantom (zgodnie z umową FRN) Belvedere.

Do tej decyzji miało doprowadzić przedłużanie się postępowania zabezpieczającego (safeguard) przed Sądem Gospodarczym w Beaune (Francja). Procedura ochrony przed wierzycielami została niedawno przedłużona przez francuski sąd o sześć miesięcy do 16 lipca 2009 r. Zarząd deklarował, że w tym czasie przedstawi w sądzie plan restrukturyzacji.

- Decyzja o przedłużeniu postępowania zabezpieczającego o kolejne 6 miesięcy kładzie się cieniem na wizerunku francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Pozostaje w pełnej sprzeczności z założeniami reformy postępowania zabezpieczającego (safeguard), przeznaczonego do tego aby usprawnić rozmowy między Spółką a wierzycielami (a posiadacze FRN są bez wątpienia największymi wierzycielami Belvedere SA), w celu osiągnięcia układu. Tak więc wskazane stanowisko poważnie naraża na szwank interes wszystkich osób posiadających zainteresowanie w tej francuskiej firmie - akcjonariuszy, pracowników, klientów, kontrahentów, pożyczkodawców oraz obligatariuszy, którzy pożyczyli, nabyli lub zapisali się na zakup obligacji wyemitowanych przez firmę notowaną na Euronext, opierając swoje zaufanie na jej publicznym statusie - ocenili obligatariusze w komunikacie. Ich zdaniem menedżerowie i główni akcjonariusze spółki nie zainicjowali żadnych rozmów ukierunkowanych na wynegocjowanie układu mającego na! celu spłatę zobowiązań Belvedere.

W marcu agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services wycofała ratingi spółki, ze względu na brak informacji dotyczących procedury ochrony spółki przed wierzycielami. Agencja zaznacza, że zarząd spółki oświadczył niedawno, że od decyzji sądu będzie zależało uznanie, które wierzytelności zostaną objęte planem reorganizacji.

Pod koniec lutego spółka poinformowała, że jej przychody wyniosły w 2008 roku 1.186 mln euro wobec 1.043 mln euro przed rokiem. Spółka podała też wówczas, że oczekuje wyniku EBITDA na poziomie ok. 30 mln euro w 2008 r.

Już wcześniej firma ostrzegała, że może nie osiągnąć całorocznego celu zakładającego wypracowanie wyniku EBITDA w wysokości 60 mln euro, choć zrealizuje 1,2 mld euro sprzedaży.© Portal Spożywczy 2021-11-30 16:49:39