Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Branża winiarska: będą patologiczne zjawiska w zw. z decyzją resortu o likwidacji banderol

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa przedstawił komentarz w związku z informacją o prowadzonych pracach nad projektem rozporządzenia znoszącego system banderolowania win dla  producentów oraz importerów.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 10-11-2017, 15:06
fot. PTWP

- ZP PRW wielokrotne wskazywał na wysokie ryzyko rozwoju szarej strefy na skutek likwidacji banderol. Pewnym jest, że w wyniku rezygnacji z banderol, szara strefa rozwinęłaby się szczególnie w obszarze jednostek importujących wyroby w niewielkich ilościach – informuje ZP PRW.

- Zaskakująca zatem wydaje się decyzja Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, by obowiązek stosowania znaków akcyzy zlikwidować właśnie w tym najbardziej ryzykownym obszarze, a pozostawić w przypadku wiarygodnych, stabilnych i dużych przedsiębiorstw - podano.

- Sytuacja na rynku w wyniku zakomunikowanej decyzji okaże się niezwykle konsternująca. Część dostępnego na rynku wina opatrzona będzie znakami akcyzy, a część nie. Nietrudno przewidzieć patologiczne zjawiska, które staną się skutkiem takiego stanu rzeczy – podkreśla związek. 

ZP PRW przypomina też, że w marcu tego roku wnioskował do ministra finansów o zmianę formy znaków akcyzy oraz o wprowadzenie uproszczeń, które ułatwią funkcjonowanie małym importerom.

- Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów wyraził gotowość do podjęcia rozmów w tym temacie i zwrócił się do organizacji branżowych o przedstawienie postulatów uproszczeń. W opinii Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest to odpowiedzialne stanowisko, dające możliwość wypracowania rozwiązań bezpiecznych dla rynku i ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Nasza organizacja zadeklarowała otwartość, chęć dyskusji i aktywnego udziału w tych pracach – informuje ZP PRW.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa to największa w kraju organizacja reprezentująca branżę. Zrzesza czołowych producentów i dystrybutorów wina i wyrobów winiarskich, zapewniając całej branży wsparcie eksperckie i prawne, aktywnie włączając się w proces legislacyjny oraz reprezentując sektor wobec organów administracji krajowej i organów UE.

W skład ZP PRW wchodzą: Awe,  Bartex - Bartol, Dom Wina, Henkell & Co. Polska, Jantoń, LeMag, Martini Polska, Mazurskie Miody, Polska Dystrybucja Alkoholi, Warwin.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 00:44:01