Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nie osiadajmy na laurach

Ustawa o funduszach promocji nabiera coraz bardziej przyjaznych dla gospodarki żywnościowej kształtów. Podczas posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa jakie miało miejsce 15 kwietnia, przegłosowano wprowadzenie do projektu ustawy prawie wszystkich poprawek zgłoszonych przez organizacje rolnicze i przemysłowe, zgodnie z zawartym konsensusem. Dzięki temu zarówno branża mleczarska nie będzie musiała wprowadzać rewolucji w dotychczasowym sposobie naliczania składek, jak i producenci wołowiny nie będą musieli martwić się, że ich fundusz sfinansuje promocję baraniny.

Jest szansa, że już na początku roku 2010, ruszą pierwsze promocyjne projekty. Śmiało można powiedzieć, że obie strony tj. społeczna i resortu rolnictwa dotrzymały tzw. gentelman agrement i wypracowane w ten sposób rozwiązanie, ma szansę stać się wzorcem w rozwiązywaniu tego typu spraw w przyszłości, a takich węzłów gordyjskich w polskiej gospodarce żywnościowej zostało jeszcze całkiem dużo.

W styczniu bieżącego roku, kiedy to Rząd RP odkrył, ze jednak mamy kryzys, oprócz oszczędności finansowych, w resortach opracowano również tzw. pakiety antykryzysowe. Pakiety bezpośrednio związane z gospodarką żywnościową są lub były dwa (trudno to stwierdzić jednoznacznie, gdyż patrząc na stan realizacji, to raczej były, a nie są). Poważnie jednak rzecz ujmując na szczególną uwagę zasługuje pakiet opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, gdyż proponuje systemowe rozwiązania mogące wesprzeć rozwój wszystkich sektorów gospodarki, w tym przemysłu żywnościowego . Zainteresowanym szczegółami polecam stronę ministerstwa. Ja natomiast, proponuję pochylić się nad jednym z pomysłów, który mógłby wprowadzić całkowitą zmianę jakościową w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego w Polsce. Mam na myśli rozwiązanie według którego przedsiębiorcy płacący CIT uzyskaliby prawo do przekazania 1 procent tego podatku na rzecz tzw. przedsiębiorstw społecznych czyli organizacji samorządu gospodarczego. Pozostałe środki czyli te, co do których przedsiębiorcy nie dokonali wskazania wpływałyby do budżetu państwa i byłyby przekazywane na nowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej. Fundusz miałby wspierać tu cytuję: ..."fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w świadczeniu usług podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą" czyli po ludzku organizacjom, konsorcjom, firmom. Model ten jako żywo przypomina od dawna znane rozwiązanie z 1% PIT, który każdy z nas może przekazać na ważny społecznie cel. Przy okazji jeżeli, ktoś tego jeszcze nie zrobił, to osobiście polecam Banki Żywności, które od wielu lat prowadzą działalność na rzecz dożywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności (www.bankizywnosci.pl)

Wracając do CIT to gratuluję odwagi autorom powyższego rozwiązania. Odwagi, bo pomysły z kategorii zacznijmy wreszcie inwestować w naszą gospodarkę, a nie tylko przejadajmy generowane przez nią środki, jest pomysłem, godnym co najmniej Komisji Przyjazne Państwo i świadczy o pewnej, bardzo pozytywnej zmianie w podejściu urzędników do gospodarki. Ten 1% z pewnością nie nadwyręży budżetu Państwa, a może przyczynić się do tego, że polski lobbing gospodarczy stanie się naprawdę silny i profesjonalnie zorganizowany. Zasilone 1% CIT organizacje będą mogły wreszcie masowo uczestniczyć w najróżniejszych projektach unijnych (nie tylko promocyjnych), bez obawy o brak środków własnych. Co najważniejsze w odróżnieniu od Funduszy Promocji, nie wpłynie to na zwiększenie kosztów funkcjonowania jakiegokolwiek sektora gospodarki, ani na ceny jakichkolwiek produktów.

Resort gospodarki zakłada, że w tym roku wypracuje konkretne rozwiązania dla tego pomysłu. Tak, aby mógł on funkcjonować już w roku 2010. Proponuję zatem, aby wszystkie organizacje przemysłowe zawiązały koalicję podobną do tej jaka była przy funduszach promocji (tylko znacznie szerszą, bo w grę wchodzą też inne sektory gospodarki) i jak najszybciej wsparły resort w realizacji tego szczytnego pomysłu. Zatem do roboty, bo nikt za nas tych obiecanych cudów nie uczyni.© Portal Spożywczy 2021-12-06 19:24:00