Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

OT Logistics chciała inwestować wspólnie z funduszem z Omanu

Spółka OT Logistics chciała współpracować z funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Omanie w zakresie wspólnych inwestycji dotyczących nabycia i rozwoju aktywów portowych w Polsce i w rejonie Bliskiego Wschodu. Jednak kilka dni temu OT Logistics odstąpiła od dalszych rozmów.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 02-01-2018, 11:22

- Zarząd OT Logistics (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 12 maja 2016 roku z funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Omanie umowy o zachowaniu poufności dotyczącej nawiązania współpracy w zakresie wspólnych inwestycji dotyczących nabycia i rozwoju aktywów portowych w Polsce i w rejonie Bliskiego Wschodu – poinformowała spółka OT Logistics.

- Projekt dotyczyć miał przeprowadzenia negocjacji oraz zawarcia umowy inwestycyjnej, której celem byłoby prowadzenie działalności operacyjnej z zakresu logistyki towarów agro, co jest związane z realizacją przez Spółkę strategii osiągnięcia pozycji lidera w obsłudze produktów agro - podano.

- W wyniku prowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły wspólnego modelu biznesowego dla ww. inwestycji, w związku z czym w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od dalszych rozmów z OIF – poinformowała też spółka.

OT Logistics poinformowała również, że „przekazanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach zostało opóźnione w dniu 12 maja 2016 roku na podstawie obowiązującego wówczas art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1382, z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67 poz. 476). Opóźnienie przekazania informacji do wiadomości publicznej zostało następnie przedłużone w dniach 27 października 2016 r., 29 grudnia 2016 r., 30 marca 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 29 czerwca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 30 listopada 2017 r. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie był fakt, iż ujawnienie informacji w trakcie prowadzonych przez Emitenta z OIF negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg i w opinii Emitenta mogłoby naruszyć jego słuszny interes”.

Grupa kapitałowa OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji.

© Portal Spożywczy 2021-04-17 04:55:55