Podczas dwudniowych obrad, które zakończyły się w piątek w Opolu, eksperci samorządowi z całej Polski zastanawiali się m.in. nad przyszłością europejskiej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku.

"Wydaje się, że 2021 rok to jeszcze bardzo odległy termin. Jednak to tylko złudzenie. Już teraz w całej Unii Europejskiej trwają rozmowy na temat kształtu przyszłej perspektywy. Z polskiego punktu widzenia ochrona europejskiej polityki spójności jest szalenie istotna. Oczywiście, środki będą mniejsze, ale nadal będą to olbrzymie strumienie finansowe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że 60 proc. inwestycji publicznych w Polsce jest obecnie finansowane ze środków europejskich, to ich brak oznaczałby koniec polityki rozwojowej. Musimy jej bronić, bo nawet uwzględniając brexit to te propozycje, o których już się mówi, nie krzywdzą Polski" - powiedział PAP prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zdaniem naukowca, ważne będzie właściwe wykorzystanie wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystania środków europejskich, jaką posiadają polskie samorządy, które już teraz dysponują większymi kwotami niż wiele innych państw UE.

"Unia Europejska w pełni akceptuje model zarządzania funduszami UE, jaki wybiera kraj członkowski. Niektóre państwa, jak Czechy czy Węgry, całkowicie scentralizowały wykorzystanie środków, które u nas są zarządzane przez samorządy wojewódzkie. Jednak inna jest specyfika tych państw. W takim kraju jak Polska, to co sprawdza się na Pomorzu, wcale nie musi udać się na Śląsku. Ostatecznie oceniana jest skuteczność ich wykorzystania. Wydaje się, że model jaki przyjęliśmy i stosujemy w Polsce, dla naszego kraju jest bardzo dobrym rozwiązaniem" - uważa prof. Szlachta.

Zdaniem Tomasza Henzela, reprezentującego województwo opolskie, nasz kraj wskazuje ścieżkę, którą podąża coraz więcej państw Unii Europejskiej.

"W Europie widoczne są trendy decentralistyczne. Nawet te państwa, w których widzieliśmy ciągotki do wzmacniania zarządzania wszystkim z centrali, dochodzą do wniosku, że przyjęte w Polsce rozwiązania dobrze się sprawdzają. Wprowadzane przez różne województwa projekty służą wyrównywaniu poziomu życia i podstaw działania gospodarki nie tylko w porównaniu do innych regionów w kraju, ale i innych państw UE, co przecież było jednym z celów polityki spójności - podkreśla Henzel.