Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Belvedere: To kampania, zmierzająca do przejęcia polskich aktywów naszej Grupy

Ja wynika z dzisiejszej informacji prasowej, otrzymanej przez zarząd spółki Belvedere S.A. grupa posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę Belvedere w roku 2006 z terminem wykupu w roku 2013 kontynuuje agresywne działania medialne przeciwko spółkom grupy Belvedere - pisze spółka w komunikacie.

Po wcześniejszych publikacjach, sugerujących jakoby papiery wyemitowane przez Belvedere SA stały się wymagalne, co miało jakoby uzasadniać złożenie w Polsce bezzasadnych wniosków o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych polskich spółek Grupy, obecnie opublikowano kuriozalną krytykę globalnych działań marketingowych grupy Belvedere, a konkretnie faktu zawarcia kontraktu na reklamowanie produktów Grupy z Brucem Willisem. Stwierdzono nawet, że tak zwany "Komitet Sterujący" reprezentujący interesy niektórych posiadaczy papierów spółki Belvedere "protestuje" przeciwko zawarciu tego kontraktu. W komunikacie "Komitetu Sterującego", pojawiły się nieprawdziwe stwierdzenia, jakoby spółka Belvedere nie była w stanie spłacać swoich długów.

Twierdzenia te noszą znamiona pomówienia, które musi skutkować odpowiedzialnością prawną.

Należy przypomnieć, że warunkiem przyznania ochrony prawnej sauvegarde spółce Belvedere SA i jej niektórym polskich filiom było wykazanie, iż nie zachodzi niewypłacalność żadnej z tych spółek. Należy podkreślić, że zarówno Belvedere SA jak również polskie spółki grupy Belvedere na bieżąco spłacają wszelkie swoje zobowiązania i kontynuują normalną działalność gospodarczą. Elementem normalnej działalności gospodarczej, a także obowiązkiem zarządu wobec spółki i jej akcjonariuszy jest podejmowanie adekwatnych działań marketingowych, dostosowanych przedmiotem i skalą do przedmiotu i globalnej skali działalności spółek naszej Grupy. Takim działaniem było zawarcie kontraktu reklamowego z wybitnym aktorem Brucem Willisem.

Z pewnością ustalanie zasad polityki marketingowej Grupy Belvedere nie leży w kompetencjach tzw. Komitetu Sterującego, ale jest obowiązkiem zarządu, a siódme miejsce marki Sobieski wśród światowych marek wódek premium (wg Impact
Magazine) jest najlepszym dowodem skuteczności tych działań.

Obecny komunikat Komitetu Sterującego jest elementem kampanii, zmierzającej do przejęcia polskich aktywów Grupy, czemu zresztą służyły propozycje, złożone w planie składanym przez ten Komitet we Francji.© Portal Spożywczy 2021-11-30 19:35:50