Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kernel zanotował 67 mln USD zysku netto w II kw. 2017/18

Kernel Holding zanotował 67 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale roku obrotowego 2017/2018 wobec 95,4 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.


Autor: PAP
Data: 28-02-2018, 07:40

Zysk EBITDA grupy w II kwartale roku 2017/18 wyniósł 77,1 mln USD, podczas gdy rok wcześniej było to 129,8 mln USD zysku.
 
Przychody ze sprzedaży netto Kernela spadły w II kwartale roku 2017/18 do 536,1 mln USD, wobec 659,3 mln USD przed rokiem.
 
Narastająco, po dwóch kwartałach roku obrotowego 2017/2018, Kernel miał 89,8 mln USD zysku netto jednostki dominującej (wobec 159,5 mln USD zysku netto w analogicznym okresie przed rokiem), 123,1 mln USD EBITDA (wobec 202,2 mln USD EBITDA przed rokiem) i 1.072,2 mln USD przychodów (wobec 1.043,3 mln USD przychodów przed rokiem).
 
Dług netto/EBITDA spółki wzrósł na koniec grudnia 2017 r. do 2,9x z 1,6x w analogicznym okresie rok wcześniej.

© Portal Spożywczy 2021-03-06 03:37:21