Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Aplikacja Uber Eats wygenerowała 1,1 mld dolarów zysku w IV kw. 2017

Pod koniec ubiegłego roku zyski Ubera z aplikacji Uber Eats sięgały już około 10 procent ogólnych przychodów brutto firmy. W samym tylko czwartym kwartale aplikacja wygenerowała 1,1 mld dolarów zysku.


© Portal Spożywczy 2021-11-30 19:17:09