Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Gobarto podwyższa kapitał zakładowy w ZM Silesia o ponad 20 mln zł

Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej - Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej z kwoty: 2,75 mln zł do 23,5 mln zł. Ponadto, 1 lipca 2018 r. funkcję wiceprezesa Gobarto S.A. obejmie Katarzyna Goździkowska - Gaztelu.


© Portal Spożywczy 2021-12-03 23:03:43