Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Colian Holding koryguje informacje o wielkości kredytu potrzebnego na wezwanie

Colian Holding poinformował o krekcie raportu z dnia 29.03.2018 r. o zawarciu umów gwarancji oraz kredytu finansującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding. Wartość zaangażowania finansowego to nie 160 mln zł, a 120 mln zł.

- Zarząd Colian Holding informuje, że w RB 7/2018 (zachowując użytą w raporcie terminologię) nieprawidłowo została podana wartość zaangażowania finansowego Banku. Błędnie wskazano, że jest to 160 mln zł – podał Colian.

- Natomiast zgodnie z warunkami podpisanych umów, łączna kwota zobowiązania z tytułu Gwarancji udzielonej na podstawie art. 77 ust 1 ustawy o ofercie i docelowo Kredytu udzielonego Spółce, finansującego Wezwanie, nie przekroczy 120 mln złotych - podano.

Czytaj też: „Colian chce sfinansować wezwanie kredytem w wysokości maks. 160 mln zł”© Portal Spożywczy 2021-11-28 21:03:39