Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert THIS: Ważna rola audytu wzorniczego w zarządzaniu marką produktu

- Większość firm działających w biznesie poprzez rozwój organiczny, zwłaszcza na rynku konsumenckim, dochodzi do momentu, kiedy dalsza ekspansja rynkowa jest bardzo trudna. Jednym z kluczowych powodów zmniejszenia efektywnego oddziaływania produktu na klientów jest fakt, że portfolio produktowe wymaga gruntownego przeglądu, repozycjonowania i re-stylizacji - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Jarosław Grzesica, CEO w studiu designu THIS.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 04-04-2018, 13:58
Jarosław Grzesica, CEO w studiu designu THIS

Zdaniem Jarosława Grzesicy na potrzebę zmian w portfolio produktów często wpływają błędy w zarządzaniu markami produktów oraz wynikającego z niego wzornictwa. - Zdarza się, że projekty produktów nie są opracowywane pod kątem konkretnych konsumentów i przeznaczonej dla nich strategii, lecz są wynikiem wymagań funkcjonalnych i certyfikacyjnych. Produkty, które osiągnęły pewien poziom zaufania klientów, sprzedają się do momentu, w którym w ich miejsce nie pojawi się produkt zbliżony, ale lepiej komunikujący swoją jakość, wartości producenta i wreszcie bardziej atrakcyjny pod kątem estetyki. Aby dojść do faktycznych problemów i dać odpowiedzi na pytania, jak zdynamizować produkt oraz jaką rolę w tym procesie powinna odegrać marka producenta, należy przeprowadzić audyt wzorniczy. Audyt odpowiada na zasadnicze pytania w obszarze komunikacji wizualnej marki i produktu, a często także ujawnia szereg problemów wcześniej niedostrzeganych przez właścicieli biznesu - wylicza ekspert THIS.

Jego zdaniem aby przeprowadzić skutecznie audyt wzorniczy w przedsiębiorstwie operującym na rynku i dysponującym określonym portfolio produktów, konieczny jest kompetentny zespół o określonych umiejętnościach i doświadczeniu. - W takim projekcie powinien brać udział zespół składający się z managera projektu, stratega o kompetencjach analitycznych oraz związanych z zarządzaniem marką, zespołu projektowego dostosowanego do konkretnej kategorii branżowej i potrzeb, eksperta od spraw sprzedaży i dystrybucji. Audyt jest punktem wyjścia do wdrożenia w życie projektów. W przypadku „martwego punktu” wśród producentów na rynku FMCG, warto skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych partnerów zewnętrznych, którzy mają nie tylko możliwość przeprowadzenia audytu i zaprojektowania nowego pomysłu, ale także możliwość wdrożenia i komercjalizacji na rynku - dodaje Jarosław Grzesica.

Struktura procesu audytorskiego ma logiczny charakter i – poza nielicznymi elementami związanymi z konkretną kategorią – jest wystandaryzowana. - W dużym uproszczeniu składa się z czterech zasadniczych elementów: badania informacji związanych z otoczeniem rynkowym, badania procesów i projektów wzorniczych w przedsiębiorstwie, analizy zebranych danych, i wreszcie syntezy wniosków zakończonych rekomendacjami w zakresie wzornictwa, a – w przypadku zespołu THIS, dzięki partnerstwu z firmą ekspercką SAIA Alliance zajmującą się komercjalizacją – często również wniosków w zakresie strategii marki i produktu. Działania audytorów prowadzą wprost do wniosków wdrożeniowych i wyznaczają strategię wzorniczą na wiele kolejnych miesięcy, a nawet lat. Wdrożenie zaleceń wymaga zarówno dyscypliny po stronie przedsiębiorstwa, jak i przygotowania zespołu i nakładów inwestycyjnych. Na koniec zaprojektowanie nowych opakowań dla portfolio produktów (bywa, że nawet kilkudziesięciu różnych) jest obarczone dużo mniejszym ryzykiem popełnienia błędów, które potrafią rzutować na sukces firmy. Właściwie zaplanowany proces wzorniczy wpływa więc pozytywnie na konsekwentne zarządzanie marką produktu i ostatecznie na sukces produktu na półce sklepowej - zapewnia Jarosław Grzesica.

Jego zdaniem warto wspomnieć, że zarówno audyt wzorniczy, jak i wdrożenie jego rekomendacji w postaci nowych zaprojektowanych marek i produktów mogą być dofinansowywane ze środków unijnych, m.in. w ramach programu „1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia”. 

THIS jest studiem designu zajmującym się materializacją idei. Zajmuje się projektowaniem marek oraz produktów i ich opakowań, ponadto architekturą, badaniami, kreacją i komunikacją. W zakres kompetencji THIS wchodzi kompleksowe tworzenie marki, strategii komunikacji, projektów graficznych, jak również programowanie, wzornictwo przemysłowe oraz architektura w zakresie detali, wnętrz i przestrzeni publicznej. W portfolio studia THIS można znaleźć takie marki jak Van Pur, Effie Awards, Ghelamco, TEDEx, Innopanda. Firma jest również częścią klastra komercjalizacyjnego SAIA Alliance zajmującego się komercjalizacją idei i produktów dla różnych branż.

© Portal Spożywczy 2020-08-03 22:30:29