Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes ZPC Otmuchów: grupa będzie rozwijać się w dwóch podstawowych segmentach

Grupa ZPC Otmuchów, zgodnie z przyjętą strategią, planuje dalszy rozwój w dwóch podstawowych segmentach, czyli słodyczy oraz produktów śniadaniowych i zbożowych – informuje Bogusław Szladewski, prezes spółki ZPC Otmuchów.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 11-04-2018, 11:13
fot. za grupaotmuchow.pl

- Miniony rok 2017 był rokiem, w którym Grupa rozpoczęła wdrażanie przyjętej w listopadzie 2016 roku strategii dla Grupy Kapitałowej Otmuchów. Wpłynęło to bezpośrednio na wiele obszarów działalności Grupy, tym samym podjętych zostało szereg działań mających na celu poprawę sytuacji operacyjnej oraz ekonomiczno-finansowej Grupy - napisał w liście do akcjonariuszy Bogusław Szladewski, prezes spółki.

- Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa planuje dalszy rozwój w dwóch podstawowych segmentach tj. słodyczy oraz produktów śniadaniowych i zbożowych, dlatego też, w trakcie roku 2017 Grupa sfinalizowała zbycie aktywów związane z asortymentem, który nie wpisywał się w powyższe segmenty. Uproszczona została również struktura Grupy - dodał.

-  W 2017 roku Grupa podjęła szereg intensywnych działań mających na celu rozwój sprzedaży poprzez wykorzystanie potencjału marki Odra oraz budowę dystrybucji produktów Grupy, zarówno w Polsce jak również na rynkach zagranicznych. Jednocześnie Grupa realizowała wiele projektów w celu rozwoju sprzedaży w obszarze B2B oraz Private Label – wylicza też prezes ZPC Otmuchów.

I zaznacza, że działaniom ukierunkowanym na rozwój sieci dystrybucji towarzyszą działania związane z budowaniem oferty produktowej odpowiadającej potrzebom rynku oraz oferty zgodnej z lokalnymi oraz międzynarodowymi trendami konsumenckimi.

- Jednocześnie Grupa prowadzi szereg analiz i podejmuje działania w celu poprawy efektywności funkcjonujących procesów. Rok 2018 rozpoczynamy bogatsi o wiedzę i doświadczenia, ale również świadomi potencjału, który posiadamy w Grupie. Jestem przekonany, iż konsekwentne realizowanie przyjętej strategii będzie skutkować trwałym wzrostem wartości Grupy Otmuchów – napisał prezes.

Bogusław Szladewski podkreśla też, że przesunięcie terminu zakończenia inwestycji w grupie asortymentowej Chałwy oraz Galanterii Czekoladowej, które odnotowano w trzecim i czwartym kwartale, miało bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Grupy za rok 2017. Na wyniki Grupy wpływ miały również niekorzystne ceny podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów z oferty Grupy.

Przychody grupy wzrosły w 2017 roku do 226,3 mln zł z 223 mln zł w 2016 roku, a strata netto z działalności kontynuowanej spadła do 5,5 mln zł z 36,1 mln zł w 2016 roku.

Bogusław Szladewski poinformował również, że w ramach przyjętej strategii Grupa rozpoczęła realizację zaplanowanych inwestycji w aktywa wytwórcze celem lepszego dopasowania oferty produktowej do potrzeb rynku oraz poprawy efektywności kosztowej produkcji. Na ten cel Grupa przeznaczyła w roku 2017 kwotę 6,3 mln PLN, a w kolejnych latach Grupa planuje inwestycje o wartości do 15 mln PLN rocznie.

Inwestycje grupy ZPC Otmuchów zostaną sfinansowane m.in. ze środków własnych, z potencjalnej sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji czy sprzedaży aktywów nieoperacyjnych. Kwota ta nie uwzględnia wydatków na inwestycje ze środków pozyskanych z planowanego podwyższenia kapitału, o którym w marcu zdecydowali akcjonariusze.

Czytaj też: „ZPC Otmuchów na walnym zgromadzeniu zdecydował o emisji do 12,74 mln akcji”
 

© Portal Spożywczy 2020-07-11 00:27:50