Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KE: Nie będzie żadnego dodatkowego wsparcia dla rynku mleka

Komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel potwierdziła na szczycie ministrów rolnictwa UE w Luksemburgu 24 kwietnia, że UE nie jest w stanie stosować żadnego dodatkowego wsparcia poza tym, które zostało już zaplanowane - informuje FAMMU/FAPA.

Była to odpowiedz na apele o zwiększenie pomocy, jakie przedstawili szefowie resortów z Niemiec, Austrii, Irlandii, Węgier, Słowacji i Słowenii, a także z Hiszpanii - tam chodziło głównie o przeznaczenie większych środków na pomoc do mleka w szkołach.

Komisarz wymieniła wdrożone mechanizmy: wcześniejszy start programu prywatnego przechowalnictwa masła, kontynuacje skupu interwencyjnego masła i OMP po wypełnieniu limitów zakupów po stałej cenie, a także przywrócenie refundacji do eksportu mleczarskiego (te ostatnie są, zdaniem handlowców, zbyt niskie).

Ceny produktów mleczarskich ustabilizowały się (także na rynkach światowych), chociaż ich poziom wciąż nie jest zadowalający - być może jednak pewnym wytłumaczeniem jest sezonowo większa na wiosnę produkcja i podaż.

Trwała stabilizacje rynku zapewni tylko zrównoważenie popytu i podaży. Być może stan ten jest coraz bliższy - w 2009 roku mleka jest bowiem we Wspólnocie mniej niż rok wcześniej, mimo podwyżek kwot.© Portal Spożywczy 2021-11-30 16:29:39