Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zarząd Pepees rekomenduje przeznaczenie zysku za 2017 r. na kapitał rezerwowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 13-04-2018, 14:49
fot. materiały prasowe

Zdaniem zarządu spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał rezerwowy spółki jest zgodne z dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku na dalszy rozwój spółki i jej grupy kapitałowej.

W Grupie Kapitałowej Pepees przetwarzane są zarówno ziemniaki skrobiowe jak i jadalne. Ziemniaki są podstawowym źródłem skrobi nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ziemniaki skrobiowe to ziemniaki zawierające nie mniej niż 13% skrobi. Z takich ziemniaków otrzymuje się skrobię przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, suszenie i odsianie, przeznaczoną do celów spożywczych i technicznych.

Europa jest największym producentem skrobi ziemniaczanej na świecie. W UE w ostatnich latach produkcja wynosiła ok. 1,85 mln ton rocznie, z czego 92% przypada na kraje UE-15, a niespełna 8% na nowe kraje członkowskie. Udział Polski w produkcji skrobi ziemniaczanej w UE wynosi ok. 6 %.

 
 

© Portal Spożywczy 2020-06-01 21:34:13