Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

AmRest szacuje, że miał w I kw. 348 mln euro przychodów

AmRest Holdings poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku 348 mln EUR i były o 31,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 31,2%.


© Portal Spożywczy 2021-12-08 07:52:28