Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Podatek od linków i kara za fake newsy? ZPP powołuje Forum Wydawców Internetowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołał Forum Wydawców Internetowych, a podstawowymi zadaniami stojącymi przez platformą branżową jest uważne monitorowanie procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej i Polski, proponowanie własnych rozwiązań i promowanie zdrowego rozsądku w regulacjach dotyczących rynku mediów cyfrowych.


© Portal Spożywczy 2021-11-30 20:21:25