Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Lista producentów i dystrybutorów alkoholi mocnych, wina i piwa - edycja 2018

Prezentujemy nowe, najbardziej aktualne i kompletne zestawienie przedsiębiorstw działających w branży alkoholowej - producentów i dystrybutorów alkoholi mocnych, wina i piwa.

Lista producentów i dystrybutorów alkoholi mocnych, wina i piwa - edycja 2018

Autor: portalspozywczy.pl
Data: 27-04-2018, 11:29

Raport zawiera 2 listy. Pierwsza z nich obejmuje 86 podmiotów produkujących i dystrybuujących alkohole. Druga lista obejmuje 36 firm będących dystrybutorami alkoholi na polskim rynku. Łącznie prezentujemy informacje o 122 przedsiębiorstwach i zakładach.

O miejscu firm na obu listach zdecydowała suma przychodów za rok 2016. W przypadku braku nowych danych były uwzględniane wyniki historyczne.

Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży oraz zysku (stracie) netto kilkudziesięciu analizowanych przedsiębiorstw w latach 2015-2016.

Bazując na danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania opracowania, pokazujemy sytuację rynkową krajowych przedsiębiorstw z sektora alkoholi mocnych, wina i piwa.

Obok danych finansowych czołowych spółek publikujemy ich dane adresowe oraz komentarze dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej i perspektyw dla branży.

Analizę przygotowała redakcja Portalu Spożywczego we współpracy z wywiadownią gospodarczą Bisnode. To wyjątkowe zestawienie, które daje szansę na porównanie kondycji ważnych graczy na rynku alkoholi w Polsce.

Kliknij i pobierz prezentację. Opracowanie jest częścią Strefy Premium. Szczegółowe informacje o Strefie Premium znajdziesz tutaj.

Zamów raport na tej stronie lub wybierz roczny abonament Strefy Premium gwarantujący dostęp do tego i pozostałych raportów, a także innych zasobów naszego portalu.

© Portal Spożywczy 2020-05-29 06:35:56