Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prawnicy: RODO z polskiej perspektywy to nie tyle rewolucja, ile ewolucja

Stoimy w przededniu rozpoczęcia stosowania przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. W dniu 25 maja 2018 roku przepisy rozporządzenia będą bezpośrednio i wprost stosowane w Polsce. Nie ma znaczenia z tej perspektywy, czy polski ustawodawca przyjmie ustawę o ochronie danych osobowych; nie ma również znaczenia, czy polski ustawodawca przyjmie regulacje branżowe, doprecyzowujące i uszczegóławiające w pewnym zakresie przepisy RODO. Cokolwiek wydarzy się z polskimi przepisami do 25 maja 2018 roku, RODO i tak będzie częścią polskiego systemu prawnego - informują prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.


© Portal Spożywczy 2022-08-08 00:57:46