Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mocny wzrost handlu mięsem w I kw. (analiza)

Pogłowie trzody w Polsce rośnie. Według najnowszych danych GUS, pogłowie w marcu 2018 r. było o 6,5% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej wzrosło pogłowie tuczników – o 9,1%, prosiąt o wadze do 20 kg – o 5,5% oraz warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg – o 4,8%. W dużo mniejszym stopniu wzrosło pogłowie loch –prośnych wzrosło o 0,8% a loch ogółem zwiększyło się o 2,2% - podaje Łukasz Czech, analityk rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Wzrósł również import żywej trzody, który według danych MRIRW, w ujęciu wagowym był w pierwszych  trzech miesiącach 2018 r. większy o 4,6%, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost importu mięsa wieprzowego był jeszcze większy, bo o 16% w ujęciu wolumenowym. Największa dynamika wzrostu importu dotyczyła mięsa z Niemiec (11%), Belgii (19%), Danii (20%) i Hiszpanii (12%). Import z Holandii pozostał na podobnym poziomie. Eksport wieprzowiny wzrósł nieznacznie, o 2,8%.

- Co ciekawe, Stany Zjednoczone zostały pierwszym odbiorcą polskiej wieprzowiny zarówno w ujęciu wolumenowym jak i wartościowym. Wieprzowina eksportowana do tego kraju wyróżnia się znacznie wyższą ceną – przeciętnie 1 kg wieprzowiny wyeksportowanej do Stanów Zjednoczonych kosztował 2,63€, podczas gdy przeciętna cena wieprzowiny przeznaczonej na eksport wynosiła  1,84€ za kg. Dla porównania przeciętna cena wieprzowiny importowanej wyniosła 1,90€ za kg - dodaje Łukasz Czech.

Jak tłumaczy, polski eksport prezentuje dużo lepsze wyniki w przypadku drobiu. Według danych MRiRW eksport ten w I kwartale 2018 r. wzrósł o 12,5% rok do roku. Jest to lepszy wynik, niż w całym 2017 r. kiedy według danych Eurostatu eksport drobiu z Polski wzrósł o 8%. Eksport drobiu zwiększył się do wszystkich dotychczasowych głównych partnerów handlowych oprócz Francji, Węgier, Bułgarii i Rumunii. Eksport do tych krajów zmniejszył się po około 9%. Największy wzrost odnotowano w przypadku kluczowych partnerów handlowych – Niemiec  (o 21%), Wielkiej Brytanii (o 18%), Holandii (o 11%), Hiszpanii (o 22%) i Belgii (o 16%). Wpisuje się to w długoterminowy trend, w którym rosnąca konsumpcja drobiu w krajach Europy Zachodniej jest zaspokajana przez produkcję w Europie Środkowej i Wschodniej.

- Pozytywne sygnały dla polskiego sektora mięsnego mogą również popłynąć z Chin – w ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta Komisarza UE ds. Rolnictwa Phila Hogana wraz z reprezentantami różnych sektorów rolnych przy okazji największych chińskich targów żywności SIAL. Duże nadzieje pokładane są w praktycznym wznowieniu eksportu wołowiny oraz drobiu do Państwa Środka - podsumowuje ekspert Banku BGŻ BNP Paribas.© Portal Spożywczy 2021-12-02 06:50:09