Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

BSC Drukarnia Opakowań ma plan inwestycyjny na 46,4 mln zł

Rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł. Oczekiwane wydatki w I półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł.


© Portal Spożywczy 2021-12-03 23:47:03