Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ciasteczka z Krakowa z nowym prezesem zarządu

Zarząd Spółki Ciasteczka z Krakowa poinformował, że 5 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła chwałę o powołaniu do składu zarządu Ewy Molęda. Powierzono jej funkcję prezesa zarządu.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 06-07-2018, 13:27

Jak poinformowano, życiorys zawodowy Ewy Molędy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu przez zarząd spółki.

Poprzednim prezesem spółki był Mariusz Matusik.

© Portal Spożywczy 2021-01-22 19:12:43