Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Spółka Bio Planet zwiększyła sprzedaż w czerwcu o 10 proc.

Sprzedaż Bio Planet za czerwiec 2018 r. osiągnęła 9,1 mln złotych, co stanowi 10 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2017 r., która wyniosła 8,3 mln zł. W całym II kwartale 2018 r. sprzedaż osiągnęła 29,6 mln zł co stanowi 1% wzrostu w stosunku do sprzedaży w II kwartale 2017 r kiedy sprzedaż wyniosła 29,2 mln zł.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 13-07-2018, 13:25
fot. materiały prasowe

W czerwcu spółka Bio Planet wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczną garmażerkę polskiej firmy Tabiago oraz nowe bakalie pod marką BIOMINKI.

W czerwcu spółka podpisała aneksy przedłużające umowę kredytu w rachunku bieżącym w Deutsche Banku Polska SA zgodnie z którymi wartość przyznanego limitu kredytowego została zwiększona do 9,0 mln zł. Jednocześnie spółka spłaciła kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 445 tys. EURO.  arunki kredytowania w tym. oprocentowaniem oraz okres kredytowania zostały utrzymane na dotychczasowym pozimowe natomiast zabezpieczenie kredytu w tym hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do zwiększonej kwoty kredytowania.

© Portal Spożywczy 2020-06-01 23:36:48