666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KOWR radzi jak przygotować się do wejścia i działania na rynku w Wietnamie

Polskie firmy rolno-spożywcze, które są zainteresowane wejściem na rynek i rozwojem w Wietnamie powinny przygotować się nie tylko pod względem perspektyw sprzedaży produktów, konkurencji czy marketingu, ale też zapoznać się z kulturą, także biznesową, w tym kraju – ocenia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl
Data: 09-08-2018, 10:42
fot. Shutterstock

- Wskazane jest, aby polskie firmy dołożyły starań i przygotowały się przed wejściem na rynek wietnamski. Z jednej strony warto zorientować się w możliwościach sprzedaży danego produktu na tym rynku, przeprowadzić badania marketingowe, sprawdzić warunki podażowo-popytowe oraz rozpoznać istniejącą na rynku konkurencję. Z drugiej strony bardzo istotne jest, aby nauczyć się kultury biznesowej Wietnamu, gdyż jest to klucz do sukcesu na tym rynku -  informuje KOWR w przesłanych serwisowi portalspozywczy.pl materiałach.

- W krajach azjatyckich, w tym w Wietnamie, proces budowy wizerunku firmy, marki, produktu jest dość długi, a partnerzy handlowi oczekują nawiązania dobrych relacji osobistych przed podpisaniem umów handlowych. Nie każdy przedsiębiorca jest na to przygotowany. Dlatego zalecaną praktyką jest przyjazd do Wietnamu i nawiązanie relacji, przedstawienie siebie, firmy i oferowanego produktu – na przykład przy okazji targów branżowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje corocznie stoisko narodowe oraz misję gospodarczą polskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej podczas wietnamskich targów spożywczych Vietfood and Beverage w Ho Chi Minh City – informuje KOWR.

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 8-11 sierpnia 2018 r.

Czytaj też: "Polskie produkty żywnościowe mają szanse na sukces w Wietnamie. KOWR stworzył listę"

KOWR podkreśla też, że warto zapoznać się również z różnicami kulturowymi.

- Wietnamczycy są narodem kolektywnym, ważniejsza od jednostki jest zbiorowość. Bardzo duże znaczenie ma hierarchia w grupie, a indywidualnie reputacja osoby, jej godność i prestiż. W przestrzeni publicznej preferowane są zachowania oraz ubiory formalne. Spotkania umawiane są z dużym wyprzedzeniem, na które należy przyjść punktualnie. Warto zabrać ze sobą na spotkanie odpowiednią ilość wizytówek i materiały reklamowe, gdyż brak wizytówki będzie odebrany jako wskazówka, że nasza firma nie jest godna zaufania, że może coś chce ukryć. Wizytówkę w Azji wręcza się oburącz a otrzymaną wizytówkę traktuje z równym szacunkiem jak osobę, od której ją otrzymaliśmy. Wietnamczycy są podobnie jak Polacy pracowici, gościnni, rodzinni, lubią jeść i świętować – czytamy w przesłanych serwisowi portalspozywczy.pl materiałach KOWR.

I radzi, że Polska może skorzystać też z cennego potencjału Wietnamczyków, którzy studiowali w Polsce lub mają doświadczenia związane z naszym krajem. - Wietnam zamieszkują tysiące absolwentów polskich uczelni, zajmujących się również działalnością handlową. W Wietnamie można więc spotkać osoby mówiące po polsku – podaje KOWR.

Wyzwania

KOWR wymienia też, że ważnym problemem dla polskich firm zainteresowanych eksportem swoich produktów na rynek wietnamski, może być odległość geograficzna dzieląca Polskę i Wietnam, a więc związane z nią długość i koszt transportu.

Wskazuje, że innym problemem może być duża niestabilność sektora spożywczego, szczególnie w odniesieniu do produktów importowanych.

- Polskie produkty nie będące utrwalone kulturowo na rynku wietnamskim (np. jabłka), w przypadku niesprzyjającej ceny, mogą zostać łatwo zastąpione przez inne (np. brzoskwinie) – informuje KOWR.

- W sektorze spożywczym jest też największa konkurencja, nie tylko z krajów zachodnich, ale też z innych krajów azjatyckich np. z Japonii czy Korei Południowej – podaje ośrodek.

- Ponadto, sieć dystrybucji produktów spożywczych jest bardzo rozdrobniona. Nie ma na rynku dużych sieci hiper czy supermarketów. Sprawia to, że wydłuża się łańcuch pośredników. W związku z powyższym bardzo ważnym jest właściwe zaplanowanie wejścia na rynek z ofertą produktów spożywczych i odpowiedni marketing – radzi KOWR.

KOWR podkreśla też, że Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych na świecie dla polskiej żywności. Został on uznany przez Ministerstwo Rozwoju jako jeden z pięciu rynków światowych o dużym potencjale importowym, na którym został uruchomiony specjalny program promocji. Także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało Wietnam za jeden z 15 najbardziej perspektywicznych dla polskiego eksportu rynków zbytu.

KOWR podaje, powołując się na dane Banku Światowego za 2016 r., że Wietnam to duży i wciąż rozwijający się rynek (zamieszkały przez 92,7 milionów osób), w klasyfikacji Banku Światowego uznawany jest za kraj o średnich dochodach (lower middle income). Polityka władz wietnamskich zmierza w stronę otwarcia Wietnamu na handel międzynarodowy. Usuwane są stopniowo bariery w dostępie do rynku i zawierane są kolejne umowy międzynarodowe i porozumienia o wolnym handlu. W tym roku planowane jest wejście w życie umowy o wolnym handlu z UE.

Według danych KOWR głównymi towarami rolno-spożywczymi eksportowymi z Polski do Wietnamu w 2016 były: ryby i przetwory (23%), produkty mleczarskie (19%), produkty paszowe (17%), mięso, podroby i przetwory (bez drobiu) (17%), skrobia ziemniaczana (10%), mięso, podroby i przetwory z drobiu (4%).

KOWR zwraca też uwagę, że w 2016 r. Polska wyeksportowała do Wietnamu pasze o wartości 20 mln EUR. Poza Europą Wietnam był najważniejszym rynkiem eksportowym dla pasz z Polski.

KOWR podaje też, ze w 2016 r. wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Wietnamu wyniosła 115,14 mln EUR, co stanowi 15,6% wzrost w stosunku do 2015 roku, gdy wartość ta wynosiła 99,56 mln EUR. Wzrost ten wynikał m.in. z wzrostu eksportu: jadalnych podrobów wołowych i wieprzowych (ponad 2,5-krotny wzrost), mięsa wieprzowego (ponad 3-krotny wzrost), towarów z grupy CN 0506 kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone (21-krotny wzrost) oraz puchu i piór ptasich (15-krotny wzrost).

Według wstępnych danych w okresie I-VII 2017 r. wartość polskiego eksportu do Wietnamu wyniosła 77 mln EUR i wzrosła w porównaniu do I-VII 2016 roku o blisko 35 proc.

© Portal Spożywczy 2020-04-10 15:30:31