Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Marka spożywcza na festiwalu i w plenerze - jak budować opartą o emocje więź z klientem?

- Festiwale muzyczne oraz letnie imprezy plenerowe to dobre narzędzie do promocji marek spożywczych, ale jego wykorzystanie musi być oparte na konsekwentnej i długofalowej strategii – mówi Jacek Sadowski, prezes agencji Demo Effective Launching.


© Portal Spożywczy 2022-08-14 05:32:16