Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Olsztyński sanepid gotowy do badania przedszkolaków

Olsztyński sanepid kończy przygotowania do badań profilaktycznych przedszkolaków na obecność pasożytów przewodu pokarmowego. "Zainteresowanie badaniem jest ogromne, przedszkola proszą nas, by to właśnie je objąć programem" – powiedział szef sanepidu.


Autor: PAP
Data: 12-09-2018, 11:48

Badania przedszkolaków rozpoczną się na początku października - poinformował dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Janusz Dzisko. "Od każdego dziecka zostaną pobrane trzy próbki do badań, ponieważ od stadium rozwoju pasożytów zależy to, czy w próbce znajdziemy ślady ich obecności, czy nie" - powiedział Dzisko i zaznaczył, że pracownicy sanepidu nie będą mieli kontaktu z dziećmi. Wszelkie próbki do badań pobiorą wyłącznie rodzice.

"Mamy gotowe materiały edukacyjne, poinformujemy rodziców o wszelkich aspektach badania. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania listy przedszkoli z Olsztyna, które zostaną objęte programem" - poinformował Dzisko.

Zaznaczył, że odzew na planowaną akcję sanepidu jest bardzo pozytywny. "Przedszkola do nas dzwonią i proszą, by te placówki objąć badaniem" - przyznał szef sanepidu. Podkreślił, że decyzja o tym, czy dziecko zostanie objęte badaniem ostatecznie należy do rodziców.

W sumie olsztyński sanepid chce przebadać około 5 tys. próbek, co oznacza, że badanie obejmie ponad tysiąc przedszkolaków. Ponieważ przebadanie jednej próbki trwa 5-6 godzin, olsztyńskim sanepid do tej akcji wyznaczy około 10 osób.

Poprzednie takie badania przeprowadzono na Warmii i Mazurach w latach 2003-2006. Wykazały one częste infekcje pasożytnicze u dzieci przebywających w zamkniętych skupiskach. Zarażonych było 9,8 proc. dzieci w przedszkolach i 40 proc. w domach dziecka. Najczęściej występującymi pasożytami były: owsik, lamblia, glista ludzka, włosogłówka i węgorek.

Według służb sanitarnych konieczna jest kontynuacja badań. Pozwoli to na aktualną ocenę stopnia występowania zarażeń pasożytami jelitowymi u dzieci z woj. warmińsko-mazurskiego, a tym samym pomoże ograniczyć szerzenie się tych zakażeń.

Zdaniem dyr. Dziski o tym, że problem jest aktualny może świadczyć wzrost w ostatnim czasie liczby próbek dostarczanych do laboratorium sanepidu. Notuje ono "sporo dodatnich wyników". Może na to wpływać wiele czynników, np. nieprzestrzeganie zasad higieny, częstsze niż kiedyś podróżowanie po świecie czy zmiana nawyków żywieniowych, zwłaszcza jedzenie surowych, nieprzetworzonych produktów.

Organizatorami akcji badań parazytologicznych będą: Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej we współpracy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie

 

© Portal Spożywczy 2020-08-08 22:54:46