Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PIŻE promuje żywność ekologiczną w programie "Jemy eko" (wideo)

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje program pt. „Jemy Eko”. Jego celem jest: promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów.

Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

 

- Z wyżej wymienionym celem tym wiąże się drugi główny cel projektu, którym jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoprodutków w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności - informują przedstawiciele PIZE na swojej stronie internetowej.© Portal Spożywczy 2022-08-18 12:08:18