Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Feerum ze wzrostem przychodów i zysku netto w I poł. roku

Spółka Ferrum S.A., producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działający także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2018 roku. Przychody grupy wzrosły w tym okresie rok do roku o 45 proc., do 64,4 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 39,4 proc., do 6,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mln zł, a wynik EBITDA 9,1 mln zł.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 24-09-2018, 09:58
fot. materiały prasowe

Na wzrost przychodów miały wpływ inwestycje realizowane przez  klientów Feerum zarówno w krajach bałtyckich jak i w Polsce, współfinansowane z programów Unii Europejskiej. Duże znaczenie miała również inwestycja tanzańska - informuje spółka.

Obecny portfel zamówień obejmuje 37 umów o wartości około 156,5 mln zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019. Potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinasowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 51,3 mln zł. Z kolei portfel na lata 2019-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 227 mln zł. 

Zrealizowane w latach 2013-2016 inwestycje przełożyły się na wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych, co w połączeniu z nowoczesnym systemem informatycznym daje Spółce możliwość realizacji pojedynczych kontraktów o większej skali, jak też dużej liczby zamówień jednocześnie. 

- Sprzyja nam otoczenie rynkowe, widzimy zainteresowanie naszą ofertą ze strony klientów. Przewidujemy, że wyniki w 2018 roku będą na poziomie porównywalnym z zeszłorocznymi bądź wyższym - poinformował prezes Feerum, Daniel Janusz. 

Spółka rozpoczęła realizację kontraktu w Tanzanii o wartości 33,1 mln USD obejmującego budowę pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących magazynów. To pierwszy krok w realizacji strategii związanej z ekspansją na rynku afrykańskim. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w Tanzanii wyniosły w I półroczu 31,4 mln zł. W efekcie istotnie wzrósł udział eksportu w przychodach Grupy. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w I połowie roku 47,7 mln zł, co stanowiło aż 74 proc. całości przychodów. Poza Tanzanią największą sprzedaż poza Polską firma wygenerowała na Litwie (10,3 mln zł) i na Ukrainie (5,5 mln zł) - podaje spółka.

Feerum bierze udział w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii. Potencjał rynków bałtyckich spółka szacuje na około 18 mln zł. Firma liczy też na rozwój rynku ukraińskiego. Zakłada, że tendencja wzrostowa w tym kraju utrzyma się w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Poza zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są tam inwestycje na poziomie ok. 30 mln zł. Firma jest też aktywna na rynku rumuńskim i węgierskim, rozwija działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, a także w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Czechach i na Słowacji. 

- W strukturze sprzedaży 2018 roku będzie przeważał rynek zagraniczny, jednak w kolejnych latach ta przewaga powinna się zmniejszyć, planujemy utrzymać 50 proc. udziału sprzedaży zagranicznej – powiedział Daniel Janusz.

© Portal Spożywczy 2020-06-04 00:17:50