Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Akademia Nagel Polska – pionierski projekt edukacyjny

TSL to branża wyjątkowo dynamiczna w której efektywne wykorzystanie czasu oraz ciągły rozwój pracowników mają kluczowe znaczenie. Czy będąc liderem dystrybucji świeżych produktów spożywczych w Europie można jednocześnie realizować projekt eduka­cyjny w postaci Akademii Nauk?


Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Nagel Polska
Data: 25-09-2018, 08:26

Nagel Polska, spółka-córka Nagel-Group, udowadnia, że jest to możliwe i że jej misja związana z terminowym dostarczaniem żywności do konsumentów w całej Europie jest do spełnienia między innymi poprzez właściwe wykorzystanie potencjału pra­cowników i inwestycje w ich rozwój.

„Mam olbrzymie szczęście pracować z najlepszymi spe­cjalistami w swoich dziedzinach w Polsce” – mówi Robert Katafiasz, Prezes Zarządu Nagel Polska. „Mam tu na myśli zarówno wykwalifikowanych managerów, jak i logistyków, spedytorów czy pracowników magazynowych. Ich pasja, zaangażowanie, pomysłowość są dla nas niezwykłą mo­tywacją” – podkreśla. Nagel Polska czerpie z tych bogatych zasobów w dwójnasób: opracowując innowacyjne, dedykowane rozwiązania logistyczne dla swoich Klientów oraz rozwijając swoich pracowników.

To właśnie z myślą o nich i o ich dalszej karierze w struk­turach spółki stworzono wewnętrzną kuźnię talentów – Akademię Nagel Polska im. Kurta Nagla*. Akademia rozwija pracowników Nagel Polska poprzez różnego rodzaju narzędzia szkoleniowe, warsztaty gwarantując tym samym ciągłą optymalizację świadczonych usług oraz dostosowanie do potrzeb rynkowych.

Akademia liczy siedem wydziałów, w których uczestnicy zgłębiają tajniki wiedzy z zakresu logistyki i spedycji ale również z zarzą­dzania, jakości obsługi klientów czy finansów. Ze względu na obecność Nagel-Group w całej Europie, na uczelni nie mogło też zabraknąć wydziału języków obcych.

Na czele każdego wydziału stoi dziekan będący łączni­kiem pomiędzy dyrektorami oddziałów a osobami pro­wadzącymi warsztaty. Na bieżąco bada potrzeby szkole­niowe w ramach swojego obszaru i dostosowuje do nich ofertę edukacyjną. Nad całością czuwa Rektor Akademii, Agnieszka Talarczyk, która w strukturach Nagel Polska pełni funkcję Kierownika Działu HR i Marketingu. „To, co czyni naszą Akademię wyjątkową i wyróżnia ją spośród bogatej oferty szkoleń na rynku, to przede wszystkim jej trenerzy. Są nimi pracownicy Nagel Polska, eksper­ci w swoich dziedzinach, którzy otrzymują profesjonal­ne wsparcie dydaktyczne, przygotowujące ich do pracy z grupą. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w projekt Akademii, ćwiczenia są optymalnie dostosowa­ne do potrzeb uczestników a trenerzy mają możliwość rozwoju w zupełnie nowej roli” – tłumaczy Agnieszka Talarczyk.

Twórcy Akademii zdają sobie sprawę, że zagospodarowa­nie własnego potencjału know how jest ważne ale cytując Isaac’a Newton’a „Co wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”.

Inspiracji na zewnątrz Nagel Polska szuka m.in. u swoich klientów. „To świetne, odnoszące sukcesy firmy branży spożywczej, nasi partnerzy biznesowi. Wzajemnie mamy sobie wiele do zaoferowania” – dodaje Robert Katafiasz. Wierząc w wymianę doświadczeń i budowanie głębszych relacji, rolę wykładowców-mentorów już zgodziło się przy­jąć kilku naszych klientów.

 

* Kurt Nagel (1962-2008) – właściciel Nagel-Group, wizjoner biznesu – w ciągu kilku lat z niemieckiego przedsiębiorstwa, kra­jowego lidera w logistyce artykułów spożywczych przewożonych w kontrolowanej temperaturze, stworzył lidera branży – obecną w całej Europie sieć 130 oddziałów zatrudniających w sumie 12 tysięcy pracowników.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 12:41:29