Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KUKE: 1,2 mld zł przewagi importu nad eksportem. Potrzebne wsparcie dla przedsiębiorców

W pierwszym półroczu 2018 roku Polska odnotowała wzrost działalności eksportowej rok do roku na poziomie 5,7% – do kwoty 107,6 mld EUR. Jednocześnie – w przeciwieństwie do 2017 roku – import o ponad 1,2 mld EUR przewyższył eksport. Utrzymanie tendencji wzrostowej eksportu i jego przewagi nad importem będzie możliwe dzięki wspieraniu przedsiębiorców odpowiednimi instrumentami finansowymi i wiedzą - informuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).


© Portal Spożywczy 2022-08-08 00:10:50