Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Własne źródła energii – oszczędności i stabilność

Wprowadzenie ograniczeń w poborze energii to zawsze duże koszty dla zakładu przemysłowego. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na montaż własnych jednostek wytwórczych takich jak agregaty kogeneracyjne czy panele fotowoltaiczne. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla poboru energii z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Chcąc ograniczyć koszty związane z montażem instalacji, wiele przedsiębiorstw rozpoczyna współpracę z firmą ESCO.


Autor: Artykuł merytoryczny dostarczony przez firmę CEZ ESCO Polska
Data: 08-10-2018, 10:30

Przyczyn awarii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zatem również ograniczeń w poborze energii, może być wiele i często są to wydarzenia trudne do przewidzenia. Niestety, w bardzo dużym stopniu odczuwa je przemysł, w tym również zakłady z branży spożywczej.

Brak energii to konieczność ograniczenia produkcji. Rodzi to ryzyko niedotrzymania zawartych umów z partnerami i poniesienie strat. Dodatkowo, ponowny rozruch maszyn to proces konsumujący znaczne ilości energii, co prowadzi do dalszego zwiększenia kosztów związanych ze zdarzeniem. Nagły brak dostaw energii elektrycznej może oznaczać również konieczność ponownego wprowadzania optymalnych ustawień linii produkcyjnej.

Własna energia, niezależne przedsiębiorstwo

Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się montaż własnych instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Zakłady o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na energię, w tym przedsiębiorstwa z branży spożywczej, decydują się na montaż jednostki kogeneracyjnej. Urządzenia tego typu wytwarzają energię elektryczną i ciepło w jednym procesie technologicznym. Jako paliwo najczęściej wykorzystują gaz. Zakłady, które produkują znaczne ilości odpadów organicznych, często decydują się dodatkowo na zastosowanie instalacji do produkcji biogazu.

Istnieje również możliwość zastosowania agregatu trigeneracyjnego – jednostki, która w jednym procesie, oprócz ciepła i energii elektrycznej, wytwarza również chłód. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla zakładów spożywczych, które wykorzystują go zarówno w procesach produkcyjnych, jak i do przechowywania produktów.

Popularnym i stosunkowo tanim źródłem energii są panele fotowoltaiczne. Wykorzystuje się je zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych czy oświetlenia w zakładzie, jak również jako wsparcie dla pompy ciepła.

Finansowanie w formule ESCO

Inwestycje w działania służące poprawie gospodarki energetycznej zakładu, a zatem również w montaż własnych źródeł wytwórczych, warto wdrażać we współpracy z firmą ESCO (ang. Energy Saving COmpany). Firma specjalizująca się w działaniach służących poprawie efektywności energetycznej u klientów realizuje projekt kompleksowo. Przeprowadza audyt, dzięki któremu precyzyjnie określa potrzeby energetyczne podmiotu, na jego podstawie przygotowuje projekt rozwiązań, a następnie zajmuje się ich wdrożeniem. Co bardzo istotne, ESCO finansuje również realizowane przez siebie projekty. Klient spłaca je następnie z oszczędności, jakie uzyskał dzięki zmniejszeniu rachunków za energię. Po spłacie inwestycji całość dodatkowych środków trafia do budżetu zamawiającego.

Na rozwiązaniach realizowanych w formule ESCO zamawiający korzysta zatem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W efekcie zaś zyskuje stabilność dostaw energii, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

© Portal Spożywczy 2020-10-23 13:51:21