Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

WKG 2018: MRiRW podejmuje działania wobec protekcjonizmu w UE

Z punktu widzenia zagospodarowania nadwyżek polskich produktów rolnych i żywnościowych rozwijanie eksportu jest niezwykle istotne - powiedział Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas debaty "Polski przemysł spożywczy w Europie i na świecie", która odbyła się w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2018.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 05-10-2018, 14:30
Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fot. PTWP

Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczył, że działania administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania czy reagowania na protekcjonizm na unijnym rynku można podzielić na dwie kategorie: pierwsza to działania na forum unijnym, druga - na forum krajowym.

- Jeśli chodzi o działania na forum unijnym, to przede wszystkim jest to aktywne uczestnictwo Polski w pracach Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. To jest forum, które od wielu lat funkcjonuje w UE. Są tam grupy robocze i jedna z tych grup zajmuje się kwestiami protekcjonizmu na jednolitym rynku. W ramach kontaktów roboczych biorą udział w pracach grupy przedstawiciele departamentów rynków rolnych z Ministerstwa Rolnictwa - mówił Jerzy Dąbrowski. Dodał, że jest tam również "wysoki szczebel", na którym minister i wiceministrowie przedstawiają stanowisko Polski w tym zakresie. 

- Drugi obszar to przede wszystkim skuteczna i efektywna, silna promocja polskiej żywności, budowanie polskiej marki pod hasłem „Polska smakuje”, pokazywanie, że polska żywność jest wysokiej jakości, jest bezpieczna i smaczna. Jest to również zawarte w strategii promocji Ministerstwa Rolnictwa na lata 2017-2020 przyjętej w roku ubiegłym i jest to z naszego punktu widzenia rzecz niezwykle istotna - podkreślił.

Dodał, że Polska jest dużym eksporterem żywności na rynku unijnym, ale nie tylko. - Eksport z roku na rok rośnie, rośnie również dodatnie saldo, jesteśmy w czołówce krajów, jeśli chodzi o wysokość tego salda, czyli również wartości eksportu. Dlatego z punktu widzenia Polski zagospodarowanie nadwyżek produktów rolnych i żywnościowych, czyli eksport i jego rozwijanie to niezwykle istotne sprawy - tłumaczył.

- Ważna kwestia to również znajdowanie i dywersyfikacja kierunków eksportu i nowych rynków zbytu. Co roku lista krajów, do których może być kierowany polski eksport spożywczy rozszerza się, ale jak wiadomo – uzyskanie możliwości eksportu to jeszcze nie wszystko. Trzeba budować odpowiednie relacje z odbiorcami z innych krajów, a to czasami trwa długo i dopiero po wielu latach widać efekty tych działań - mówił Jerzy Dąbrowski.

© Portal Spożywczy 2020-07-11 23:52:08