Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zmiana przedstawiciela KRD-IG w europejskiej organizacji drobiarskiej a.v.e.c.

Podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego a.v.e.c., które odbyło się w Wiedniu w dniach 27-29 września z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu tej organizacji zrezygnował Piotr Kulikowski, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej (KRD-IG). Na swoje miejsce, jako reprezentanta polskiej branży drobiarskiej, wskazał dr. hab. Zbigniewa Idziaszka – dyrektora zarządzającego firmy IKO, należącej od wielu lat do KRD-IG i będącej jednym z wiodących eksporterów mięsa drobiowego w Polsce.


Autor: KRD-IG
Data: 11-10-2018, 15:53
Od lewej: Zbigniew Idziaszek, Paul Lopez, Piotr Kulikowski, fot. mat. pras.

- Jestem dumny z tego, że mogłem reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, sprawując funkcję wiceprezesa a.v.e.c. Pełnienie takiej roli w organizacji działającej na poziomie europejskim to ogromny zaszczyt i wspaniała możliwość współpracy z wybitnymi przedstawicielami branży z krajów unijnych, co szczególnie doceniam. Decyzja o rezygnacji ze stanowiska wiceprezesa a.v.e.c. była dla mnie trudna, ale konieczna ze względu na inne obowiązki zawodowe oraz społeczne, m. in. objęcie funkcji prezesa KRD-IG. Obecnie zamierzam skoncentrować się na działaniach związanych z rozwojem rodzimego sektora drobiarskiego. Mam świadomość, że stanowisko wiceprezesa a.v.e.c powinna objąć osoba o ugruntowanej, wiarygodnej pozycji, doskonale znająca branżę drobiarską i reprezentująca polski kapitał. Dlatego zaproponowałem kandydaturę Pana Zbigniewa Idziaszka, i rada a.v.e.c. ten wybór zaakceptowała – stwierdza Piotr Kulikowski, Prezes KRD-IG.

Dr hab. Zbigniew Idziaszek z powodzeniem kieruje firmą IKO i jednocześnie stale rozwija karierę naukową. Biegle włada kilkoma językami obcymi. Wiedzę z zakresu drobiarstwa zdobywał nie tylko w kraju, ale także na uczelniach zagranicznych, m.in. we Włoszech i w Niemczech. Wyłonienie kompetentnego eksperta na stanowisko wiceprezesa a.v.e.c. było szczególnie ważne dla KRD-IG. Dbanie  o interesy polskich hodowców na europejskim rynku drobiarskim to ważny cel organizacji, dlatego też tak istotny był wybór odpowiedniego reprezentanta Polski, który zasiądzie w zarządzie europejskiej organizacji. KRD-IG stale wzmacnia swoją obecność na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest też niedawne przyjęcie do Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (International Poultry Council).

- Wybór na stanowisko wiceprezesa europejskiej organizacji a.v.e.c. to wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność. Moim priorytetem będzie wypracowywanie rozwiązań pozwalających zapewnić zarówno Polsce, jak i innym europejskim krajom, bezpieczeństwo produkcji oraz zrównoważony rozwój. Ważne jest również skoncentrowanie się na zagrożeniach, jakie stoją przed europejskim rynkiem drobiarskim. Jednym z nich jest rosnący import mięsa drobiowego z Ukrainy. W tym kontekście szczególnie istotne jest, by kraje Unii Europejskiej cały czas dbały o podnoszenie klasy swoich produktów oraz nieustannie rozszerzały ofertę. Dzięki temu będą mogły konkurować na rynku jakością i szybką odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Konieczne jest także monitorowanie kwestii umów handlowych, jakie Unia Europejska negocjuje z krajami trzecimi i wypracowywanie rozwiązań, które będą jak najbardziej korzystne dla krajów UE – stwierdza dr. hab. Zbigniew Idziaszek – Dyrektor Zarządzający IKO, Wiceprezes Organizacji a.v.e.c.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Paul Lopez, wybrany na prezydenta a.v.e.c. na kolejną kadencję, przedstawił wyniki najnowszego raportu rocznego opracowanego przez organizację. Podkreślił, że sytuacja europejskiego sektora jest bardzo dobra, a konsumpcja drobiu stale wzrasta – obecnie jest ono najczęściej spożywanym rodzajem mięsa na świecie. Aby kontynuować ten pozytywny trend, konieczne jest jednak znalezienie rozwiązań dla problematycznych kwestii, mogących szkodzić rozwojowi branży. Do takich z pewnością należy import drobiu z Ukrainy, która wykorzystuje luki w umowie z UE, pozwalające ominąć opodatkowanie niektórych rodzajów produktów. Konieczne jest również pochylenie się nad kwestią nieuzasadnionych ograniczeń handlowych, nakładanych na europejskich producentów przez Republikę Południowej Afryki. Prezydent a.v.e.c. podkreślił też, że należy szczególnie restrykcyjnie kontrolować drób importowany z Brazylii, Tajlandii oraz Ukrainy, w związku z wykryciem przez organy kontrolne Komisji Europejskiej nieprawidłowości w zakresie produkcji drobiarskiej w tych krajach. Prezentację na temat zrównoważonego handlu mięsem drobiowym w Europie przedstawił  Jens Schaps z Komisji Europejskiej DG Agri, z kolei prelekcję poświęconą zrównoważonej ekonomii w europejskim sektorze drobiu wygłosił Nan-Dirk Mulder z Rabobank. W trakcie Zgromadzenia swoje prezentacje na temat dobrostanu zwierząt jako integralnej części produkcji drobiarskiej wygłosili przedstawiciele dwóch organizacji obrońców praw zwierząt (Eurogrupa dla Zwierząt i RSPCA).

Stowarzyszenie a.v.e.c. powstało w 1966 r. Jego celem jest reprezentowanie i promowanie europejskiego sektora drobiowego. Organizacja zrzesza hodowców i przetwórców drobiu z 16 krajów Unii Europejskiej. Współpracuje z Komisją Europejską i bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów UE, które wpływają na rynek drobiarski. Głównymi celami a.v.e.c. jest promocja i obrona interesów jego członków, a także działania zmierzające do opracowania międzynarodowych przepisów regulujących rynek drobiarski i umożliwiających hodowcom z różnych krajów konkurowanie ze sobą na rynku na równych prawach.  Działalność a.v.e.c. koncentruje się również na wypracowywaniu rozwiązań będących odpowiedzią na  wyzwania stojące przed całym europejskim sektorem drobiarskim. KRD-IG jest członkiem a.v.e.c. od 2005 r. Poprzez aktywny udział w międzynarodowej organizacji branżowej zabezpiecza interesy rodzimego sektora drobiarskiego na szczeblu krajowym, unijnym i globalnym.

© Portal Spożywczy 2020-05-27 16:30:34