Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Raport z rynku warzyw i analiza cen - IERiGŻ

- We wrześniu br., w porównaniu z sierpniem br., w skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej o 70 % wzrosły ceny pomidorów szklarniowych. Za to ceny ceny ceny skupu pietruszki obniżyły się nawet o 30% - informują Tomasz Smoleński i Paweł Kraciński z IERiGŻ.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ IERiGŻ
Data: 12-10-2018, 15:11
fot. shutterstock

Jak informują w raporcie analitycy IERiGŻ, we wrześniu br., w porównaniu z sierpniem br., w skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny pomidorów szklarniowych (o 70%), kalafiorów gruntowych (o 30%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 9%) oraz pieczarek (o 4%). Obniżyły się ceny skupu pietruszki (o 34%), cebuli na targowiskach (o 9%), marchwi i ogórków do konserwowania (po 5%) oraz buraków ćwikłowych (o 1%).

- W porównaniu z sierpniem br. w zakładach przetwórczych obniżyły się ceny skupu brokułów różyczkowanych i pomidorów do mrożenia (po 2%). Wzrosły ceny skupu cebuli obieranej (o 16%), pomidorów do tłoczenia (o 9%) oraz fasoli szparagowej i kalafiorów różyczkowanych (po 2%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny pomidorów spod osłon (o 148%), ogórków krótkich i kapusty białej (po 16%), cebuli (o 12%), selerów (o 11%) i kapusty pekińskiej (o 9%). Obniżyły się ceny skupu marchwi (o 23%), papryki czerwonej (o 21%) i buraków ćwikłowych (o 18%).  - informują Tomasz Smoleński i Paweł Kraciński z IERiGŻ.

W porównaniu z sierpniem br. w handlu hurtowym wzrosły ceny pomidorów spod oslon (o 98%), kalafiorów gruntowych (o 40%), ogórków spod osłon (o 19%) i ogórków gruntowych (o 18%). Obniżyły się ceny marchwi (o 23%), buraków ćwikłowych (o 6%), kapusty białej (o 4%) i cebuli (o 2%). We wrześniu 2018 r., w porównaniu z wrześniem 2017 r., w skupie do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny kapusty białej (o 110%), pietruszki (o 105%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 96%), marchwi (o 87%), kalafiorów gruntowych (o 26%), cebuli na targowiskach (o 16%), buraków ćwikłowych (o 13%), pomidorów szklarniowych (o 7%) i pieczarek (o 3%).

Jak podają eksperci, w zakładach przetwórczych we wrześniu br., w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., wzrosły ceny cebuli obieranej (o 112%), kapusty białej (o 90%), buraków (o 16%), marchwi na kostkę (o 15%), brokułów różyczkowanych (o 8%), fasoli szparagowej (o 3%), a obniżyły się pomidorów do tłoczenia (o 5%) i kalafiorów różyczkowanych (o 2%). W sierpniu br., w porównaniu z lipcem br., obniżyły się ceny detaliczne papryki (o 44%), marchwi (o 21%), pomidorów (o 17%), porów (o 12%), buraków ćwikłowych (o 11%), cebuli (o 7%), selerów (o 3%) i ogórków gruntowych (o 2%). Wzrosły ceny detaliczne kapusty białej (o 3%) i kalafiorów (o 1%). W relacji do cen detalicznych z sierpnia ub.r. wzrosły ceny marchwi (o 37%), ogórków gruntowych (o 21%), kalafiorów (o 18%), cebuli (o 17%), selerów (o 5%) i porów (o 3%), a obniżyły się ceny papryki (o 16%). Na tym samym poziomie kształtowały się ceny pomidorów i pieczarek. W lipcu br., w porównaniu z lipcem ub.r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych obniżyła się produkcja warzyw mrożonych (o 32%) i marynat (o 16%), a wzrosła produkcja konserw warzywnych (o 43%) i soku pomidorowego (o 23%).

Według analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej eksport warzyw świeżych w lipcu 2018 r. wyniósł 38,5 tys. t, a jego wartość 24,5 mln EUR. W porównaniu z lipcem 2017 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych obniżył się o 15%, a jego wartość zmniejszyła się o 12%. Do spadku wolumenu eksportu przyczyniło się obniżenie sprzedaży kalafiorów (o 37%), pomidorów (o 30%), kapusty (o 13%) i cebuli (o 8%). W tym samym czasie wyeksportowano 50,3 tys. t przetworów warzywnych o wartości 39,8 mln EUR. W porównaniu z lipcem 2017 r. wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 3%, a jego wartość wzrosła o 1%. Obniżył się wolumen eksportu suszy (o 22%) oraz konserw (o 10%).

W lipcu 2018 r. zaimportowano 23,9 tys. t warzyw świeżych tj. o 15% mniej niż w lipcu ub.r. Wartość ich importu wyniosła 17,8 mln EUR, tj. o 24% mniej niż w lipcu ub.r. Spadek wolumenu importu spowodowany był zmniejszeniem przywozu ogórków (o 45%), papryki (o 32%), czosnku (o 15%), marchwi (o 14%), pomidorów (o 9%) i cebuli (o 3%). Wolumen importu przetworów warzywnych wyniósł 18,5 tys. t tj.11%, a jego wartość 20,9 mln EUR i zmniejszyła się o 2% w porównaniu z lipcem ub.r. Obniżył się import suszy (o 41%), marynat (o 14%) i koncentratu pomidorowego (o 10%).

- W lipcu 2018 r. dodatnie saldo w handlu warzywami i ich przetworami wyniosło 25,6 mln EUR wobec dodatniego (22,9 mln EUR) w lipcu 2017 r. W okresie I-VII br. saldo handlu warzywami i ich przetworami było ujemne i wyniosło 139,3 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. deficyt w handlu zagranicznym obniżył się o 7,1 mln EUR - podsumowują eksperci.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 01:00:48