Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARIMR: 403 mln zł dla poszkodowanych przez suszę

Blisko 403 mln zł trafiło do czwartku na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą - poinformował rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Mucha.

Do 18 października do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 220 tys. wniosków na kwotę 1,35 mln zł.

Pieniądze otrzymało już 64 tys. rolników. Tylko w czwartek Agencja dokonała 7 tys. operacji, przelewając ponad 46 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy suszowej rolnicy mogą składać do końca października. Minister nie wyklucza przedłużenia tego terminu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wypłaca także rekompensaty za szkody spowodowane suszą w hodowli ryb w stawach słodkowodnych. Do czwartku do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 638 wniosków o taką pomoc, na kwotę ponad 13,3 mln zł. Dotychczas rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła 2,3 mln zł.

Według danych ministerstwa rolnictwa, na 26 września br. w wyniku tegorocznej suszy poszkodowanych zostało ok. 244,5 tys. gospodarstw, szkody powstały na powierzchni ponad 4,6 mln hektarów. Straty zaś oszacowano na kwotę przekraczającą 7,5 mld zł.© Portal Spożywczy 2022-08-18 13:40:34