Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes ZPPM: Nie ma wystarczających informacji na temat Narodowego Holdingu Spożywczego

Inicjatywa Ministra Rolnictwa dotycząca powołania Narodowego Holdingu Spożywczego (NHS) wzbudza duże zainteresowanie wśród podmiotów sektora spożywczego w Polsce. Niewątpliwie powołanie takiej instytucji będzie miało duży wpływ na kształt rynku produkcji i przetwórstwa żywności - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Wiąże się to z faktem, że wiele gospodarstw nadzorowanych przez KOWR, które miałyby wejść do NSH, współpracuje np. z przetwórcami mleka. Zatem pewnego rodzaju centralizacja produkcji mleka miałaby niewątpliwy wpływ na warunki współpracy i handlu na naszym rynku. - Być może w dalszym okresie rozwoju NSH byłyby przewidziane jakieś inwestycje w zakłady przetwórcze bądź też tworzenie własnych linii produktów spożywczych – mówi Marcin Hydzik.

Ubolewa, że niestety, na razie jesteśmy skazani na dywagacje i domysły, gdyż informacji w sferze publicznej na temat NHS nie ma dużo, a KOWR nie udziela odpowiedzi na zadane pytania w tym zakresie. - Sądzę, że przydałaby się dyskusja na temat tego, czym taki Holding miałby być, jaka byłaby jego rola i jakimi instrumentami wpływałby na rynek. Jest to bowiem sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, gdy na np. rynek przetwórstwa mleka zdominowany przez prywatną formę własności (spółdzielnie lub spółki prawa handlowego) wchodziłby duży podmiot państwowy – mówi prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.© Portal Spożywczy 2022-08-09 09:29:30