Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Otmuchów ma gorsze wyniki m.in. przez gorące lato i zakaz handlu w niedziele

Grupa Otmuchów zanotowała w okresie trzech kwartałów 2018 roku spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 2,8 proc. do 160,6 mln zł z 165,3 mln zł. Powodem było m.in. gorące lato i ograniczenie handlu w niedziele.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 13-11-2018, 15:22
fot. za grupaotmuchow.pl

- Niższe przychody były przede wszystkim efektem spadku sprzedaży w segmencie produktów śniadaniowych i zbożowych, którego sprzedaż spadła o 2 341 tys. PLN (tj. 5,4%) i jest efektem niższej sprzedaży do obecnych odbiorców – czytamy w giełdowym raporcie finansowym grupy.

- Dodatkowo wpływ na spadek przychodów w okresie trzech kwartałów 2018 roku miał spadek sprzedaży w segmencie słodyczy, którego sprzedaż spadła o 1 972 tys. PLN (tj. 1,7%). Spadek sprzedaży w tym segmencie wynikał głównie z przejściowych braków zanotowanych w pierwszych miesiącach roku z uwagi na przesunięcie harmonogramu inwestycji, które przy zachowaniu zasady ostrożnego szacunku zostały oszacowane na kilka milionów złotych - podano.

Grupa Otmuchów informuje, że ponadto wpływ na spadek sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2018 roku miała wysoka temperatura w okresie drugiego i trzeciego kwartału oraz ograniczenie handlu w niedziele.

Koszt własny sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2018 roku wyniósł 128 731 tys. PLN, co oznacza spadek o 8 254 tys. PLN (tj. 6,0%) w stosunku do kosztu własnego sprzedaży za analogiczny okres roku poprzedniego. Pozytywna korelacja między spadkiem sprzedaży, a kosztem własnym sprzedaży wynika ze spadku cen kluczowych surowców (tj. cukier, kuwertura) oraz wysokiej dyscypliny kosztowej w obszarze produkcji. W efekcie powyższego marża brutto w okresie trzech kwartałów 2018 roku wzrosła o 2,7 p.p. względem okresu porównawczego i wyniosła 19,8%.

W okresie trzech kwartałów 2018 roku wynik EBITDA znormalizowany wyniósł 9 540 tys. PLN względem 6 588 tys. PLN wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2017 roku, co oznacza wzrost o 2 952 tys. PLN (tj. 44,8%).

- Skonsolidowany znormalizowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł 337 tys. PLN względem (-) 1 360 tys., co oznacza wzrost o 1 697 tys. PLN. Normalizacja wyników jest przede wszystkim podyktowana koniecznością zapewnienia porównywalności poszczególnych okresów oraz zaprezentowania jak najlepiej odzwierciedlających działalność operacyjną wyników finansowych bieżącej działalności, czyli bez zdarzeń jednorazowych – podaje grupa Otmuchów.

Grupa Kapitałowa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku zanotowała znormalizowaną stratę z działalności kontynuowanej w wysokości 1,78 mln zł wobec straty w wysokości 3,18 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Otmuchów na dzień 30 września 2018 roku składała się z posiadającej status jednostki dominującej ZPC Otmuchów SA oraz dwóch operacyjnych spółek zależnych: PWC Odra SA oraz Aero Snack Sp. z o. o. Działalność podstawowa wspomagana była przez spółkę wspierającą tj. Otmuchów Logistyka Sp. z o. o.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 06:38:21