Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PAIH: Umowa o wolnym handlu z Singapurem szansą dla polskich firm

Singapur to 5. największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, a dla UE jest największym; jeśli nasze firmy dobrze wykorzystają zawarte niedawno porozumienie o wolnym handlu, mamy szansę zwiększyć wartość wymiany – ocenia dla PAP Magdalena Smolak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


Autor: PAP
Data: 16-11-2018, 16:05
Singapur, fot. shutterstock

W Singapurze odbywa się międzyrządowa konferencja poświęcona postanowieniom podpisanych niemal miesiąc temu: umowy o wolnym handlu i umowy o wzajemnej ochronie inwestycji między Unią Europejską a Singapurem. To pierwsze tego rodzaju porozumienia zawarte między UE a państwem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

"Singapur to dopiero piąty największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, podczas gdy dla UE jest największym. Do tego od lat notujemy ujemne saldo. Jeśli polskie firmy dobrze wykorzystają zawarte w październiku porozumienie, mamy szansę nie tylko zwiększyć wartość wymiany, ale też zmienić bilans na naszą korzyść - mówi PAP szefowa singapurskiego biura PAIH Magdalena Smolak.

Jak wyjaśnia, umowa zniesie bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu towarami i usługami. "Głównym partnerem handlowym Polski wśród członków ASEAN jest Wietnam z saldem obrotów sięgającym 2,3 mld dol. w 2017 r., natomiast wartość wymiany z Singapurem to zaledwie 816,5 mln dol., co daje mu piątą lokatę w tym zestawieniu" - przypomina.

Podkreśliła, że import produktów z tego państwa, położonego na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego Półwyspu, niemal dwukrotnie przewyższa polski eksport. "Jeśli polskie firmy dobrze wykorzystają zawarte w październiku porozumienie, mamy szansę nie tylko zwiększyć wartość wymiany, ale też zmienić bilans na naszą korzyść" - ocenia. Szefowa singapurskiego biura PAIH dodaje, że polskie przedsiębiorstwa mają "ogromny apetyt na ekspansję do Singapuru", o czym świadczy liczba przesyłanych do jej biura zapytań (kilkudziesięciu miesięcznie).

W piątkowej konferencji biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministerstwa handlu i przemysłu Singapuru. Polska Agencja Inwestycji i Handlu uczestniczy w wydarzeniu jako współorganizator polskiego stoiska, które jest jednym z 15 narodowych ekspozycji. Według PAIH odbywające się w ramach wydarzenia dyskusje dotyczą głównie współpracy gospodarczej w obszarze zamówień publicznych, sektora spożywczego, finansowego, farmaceutycznego i medycznego, OZE, motoryzacyjnego oraz IT/ICT.

"Zadaniem biura handlowego PAIH w Singapurze jest m.in. edukacja polskich firm w zakresie postanowień umowy, dlatego tak ważna jest dzisiejsza konferencja" - tłumaczy Smolak i dodaje: "Przekonujemy polskich eksporterów, że porozumienie może zmienić oblicze naszych dwustronnych relacji gospodarczych. Oprócz standardowych zapisów o liberalizacji wymiany, znajdziemy w nim postanowienia o ochronie własności intelektualnej, zamówień publicznych, konkurencji, a nawet zrównoważonego rozwoju".

19 października br. przedstawiciele Unii Europejskiej i Singapuru podpisali, negocjowane od ośmiu lat, porozumienia: o wolnym handlu (FTA) i wzajemnej ochronie inwestycji. Wejście w życie pierwszego dokumentu wymaga zatwierdzenia przez Radę UE i PE, natomiast drugi musi być ratyfikowany w każdym kraju członkowskim - przypomina PAIH.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 07:16:49