Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Państwa UE porozumiały się w sprawie europejskiego urzędu ds. pracy

Unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie zatrudnienia i spraw socjalnych porozumieli się w czwartek w Brukseli w sprawie ustanowienia europejskiego urzędu ds. pracy.


Autor: PAP
Data: 06-12-2018, 12:40

Jego celem ma być dbałość o przestrzeganie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czy delegowania.

Polska obawiała się, że nowy urząd może przyczynić się do dalszego ograniczania możliwości funkcjonowania Polaków na zachodnich rynkach pracy, podobnie jak to miało miejsce z zacieśnianiem przepisów dotyczących pracowników delegowanych.

Z informacji przekazanych przez Radę UE wynika, że ministrowie zgodzili się, by nowe ciało nazywało się Europejska Agencja Pracy. Nie będzie ona miała jednak nic wspólnego z agencjami zajmującymi się pomaganiem w znalezieniu zatrudnienia. Jej zadaniem będzie wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu istniejących regulacji unijnych.

Z kompromisu wypracowanego przez ministrów wynika, że kraje UE będą uczestniczyły na zasadzie dobrowolności w większości działań nowej agencji. 

© Portal Spożywczy 2020-10-28 09:45:31