Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny według HICP w Polsce w XI wzrosły o 1,1 proc. rdr

Ceny liczone według HICP w Polsce w listopadzie w ujęciu rocznym wzrosły o 1,1 proc. wobec wzrostu o 1,5 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat.

Miesięcznie ceny pozostały bez zmian (0,0 proc.).

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 1,3 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych. © Portal Spożywczy 2022-08-09 09:39:51