Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wzrost cen zbóż w 2018 roku

Po trzech latach relatywnie niskich cen skupu zbóż, w 2018 r., szczególnie w jego drugiej połowie, ziarno zaczęło drożeć. Przeciętna cena najważniejszych gatunków zbóż w Polsce była od 5 do 13% wyższa niż w 2017 r. - mówi Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz makroekonomicznych sektora agro, BGŻ BNP Paribas.


Autor: BGŻ BNP Paribas
Data: 08-01-2019, 15:22
Fot. Fotolia

Według publikowanych w cyklu tygodniowym danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ubiegłym roku pszenica konsumpcyjna skupowana była przeciętnie po 739 zł/t, czyli o prawie 8% drożej niż w 2017 r. Jednocześnie, patrząc jedynie na drugie półrocze, cena pszenicy sięgnęła 796 zł/t i była o ponad 18% wyższa w relacji rocznej. Największe zmiany miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2018 r., kiedy w ciągu zaledwie 4 tygodni cena podskoczyła o 13%. Wrzesień przyniósł stabilizację, w drugiej połowie października i listopadzie odnotowano ponowne wzrosty cen (do około 835 zł/t), zaś w grudniu nastąpiła ich lekka korekta w dół.

- Podobne tendencje widoczne były w przypadku pozostałych zbóż. Przy czym podwyżki dla żyta paszowego, pszenżyta, jęczmienia i owsa były silniejsze niż dla pszenicy – w drugim półroczu przeciętnie ziarno tych zbóż było o 20-25% droższe niż w drugiej połowie 2017 r. Wyjątkiem była kukurydza, gdzie wzrost cen był niższy – o 7% w relacji rocznej. Jest to efekt jej mniej napiętego bilansu, zarówno w Polsce jak i ujęciu globalnym. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej, światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie 2018/19 mają być o ponad 2% wyższe niż sezon wcześniej i wynieść 1073,4 mln t. W Polsce produkcja szacowana jest na poziomie 4,16 mln t (prognozy Sparks), czyli o 2% niższym niż w 2017 r., podczas gdy zbiory pozostałych zbóż ogółem były o 16% niższe niż rok wcześniej – mówi Marta Skrzypczyk.

© Portal Spożywczy 2020-10-28 10:05:19