Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Inflacja bazowa w grudniu spadła do 0,6 proc. z 0,7 proc. w listopadzie

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w grudniu 2018 r. 0,6 proc. wobec 0,7 proc. w listopadzie - podał Narodowy Bank Polski.


Autor: PAP
Data: 16-01-2019, 14:28

Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w grudniu 1,1 proc.

W relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,0 proc., wobec 1,2 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc., wobec 0,7 proc. miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,4 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP do obniżenia inflacji CPI przyczyniły się: dalszy spadek dynamiki cen paliw (do 7,6 proc. rdr w grudniu 2018 r. z 10,6 proc. w listopadzie) oraz w mniejszym stopniu niższa dynamika cen towarów (głównie wyrobów akcyzowych do 1,4 proc. rdr w grudniu 2018 r. z 1,7 proc. w listopadzie).

Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności (do 0,9 proc. rdr w grudniu 2018 r. z 0,7 proc. w listopadzie ubiegłego roku), głównie w wyniku wzrostu cen warzyw i owoców. 

© Portal Spożywczy 2020-10-20 00:46:46