Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prawie połowa polskich firm odprowadza zawyżony podatek od nieruchomości (raport)

Analiza Ayming pokazuje, że 44 proc. przedsiębiorstw w Polsce odprowadza zawyżony podatek od nieruchomości. Pod uwagę wzięto sektory, w których obciążenie z tytułu podatku od nieruchomości jest zazwyczaj najwyższe. Znalazły się wśród nich branże: chemiczna, górnicza, spożywcza, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza, handlowa, obsługi nieruchomości, przetwórcza oraz transportowa.


Autor: informacja prasowa
Data: 22-01-2019, 16:29

Do końca stycznia przedsiębiorcy mają czas na złożenie deklaracji o podatku od nieruchomości. Jednak jego prawidłowe rozliczenie wciąż pozostaje dla nich dużym wyzwaniem. 65 proc. firm w Polsce odprowadza podatek w niewłaściwej wysokości, a blisko co druga ma nadpłaty. 56 proc. nadpłat dotyczy kategorii podatkowych „budynki” i grunty”, ale każda branża ma swoją specyfikę – wynika z raportu Ayming Polska „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”.

Analiza Ayming pokazuje, że 44 proc. przedsiębiorstw w Polsce odprowadza zawyżony podatek od nieruchomości. Pod uwagę wzięto sektory, w których obciążenie z tytułu podatku od nieruchomości jest zazwyczaj najwyższe. Znalazły się wśród nich branże: chemiczna, górnicza, spożywcza, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza, handlowa, obsługi nieruchomości, przetwórcza oraz transportowa. Zawyżanie odprowadzanej daniny dotyczy wszystkich omawianych branż, ale najwięcej takich przypadków odnotowano w przedsiębiorstwach transportowych, chemicznych, energetyki cieplnej oraz wodociągów i kanalizacji. W tych sektorach ponad połowa firm odprowadza za wysoki podatek od nieruchomości. Każda z branż mierzy się z innymi wyzwaniami.

Podatek od nieruchomości płacony jest w trzech głównych kategoriach: grunty, budynki
i budowle. Podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia,
a budowli – ich wartość. Podatnicy często mylą budynki z budowlami, zaś grunty, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, deklarowane są do opodatkowania podatkiem od nieruchomości bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji. 56 proc. nadpłat dotyczy  kategorii „budynki” i „grunty”, które tylko pozornie wydają się mało problematyczne. Z kolei w 44 proc. przypadków zawyżanie daniny dotyczy kategorii podatkowej „budowle”, która dla przedsiębiorców jest najbardziej skomplikowana.

- Ze względu na zróżnicowaną strukturę majątku przedsiębiorców i wbrew pozorom skomplikowane przepisy prawne, do określenia wysokości podatku od nieruchomości należy podejść w zindywidualizowany sposób, łącząc wiedzę prawno-podatkową z techniczną. Praktyka pokazuje, że służby techniczne i księgowe w firmach mają różne podejście do określania podstawy opodatkowania obiektów, co stanowi jedną  z przyczyn występowania nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od nieruchomości. Każda branża ma swoją specyfikę, dlatego opodatkowując obiekty, również trzeba wziąć to pod uwagę – wyjaśnia Kamila Kęsicka, Manager Działu Podatków i Opłat w Ayming Polska.

41 proc. przedsiębiorstw z branży przetwórczej odprowadza podatek od nieruchomości
w zawyżonej wysokości. Nieprawidłowości w rozliczeniach wynikają m.in. z kwalifikowania obiektów magazynowych do kategorii podatkowej "budynki”, mimo że często są to obiekty namiotowe lub zadaszenia niewydzielone z przestrzeni za pomocą trwałych przegród budowlanych. Zdarza się, że nie spełniają one wszystkich przesłanek stanowiących definicję budynku. Od odpowiedniej klasyfikacji takiego obiektu zależy wysokość podatku odprowadzanego do gminy.

39 proc. firm z sektora handlu nadpłaca podatek od nieruchomości. Jedną z przyczyn jest opodatkowanie gruntów w całości podatkiem od nieruchomości tylko ze względu na fakt, że ich właściciel prowadzi działalność gospodarczą. Jednak na samych gruntach nie jest prowadzona żadna działalność, bowiem inwestycje są dopiero w planach. W takich przypadkach, jeżeli są one odpowiednio zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Firmy z branży spożywczej nierzadko posiadają w składnikach swojego majątku budynki
o specjalnym przeznaczeniu. W tej sytuacji warto sięgnąć do lokalnych uchwał, aby zweryfikować możliwość zastosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości. Niestosowanie preferencji podatkowych jest jednym z powodów nadpłacania podatku od nieruchomości, co dotyczy 42 proc. firm z branży spożywczej.

Aż  56 proc. przedsiębiorstw z branży transportowej płaci za wysoki podatek od nieruchomości. Jedną z identyfikowanych nieprawidłowości jest nieodpowiednie opodatkowanie różnego rodzaju antresoli, pomostów oraz ramp podjazdowych. Nie zawsze jest tak, że powierzchnia tych obiektów stanowi powierzchnię użytkową, od której należy odprowadzać podatek od nieruchomości.

Metodyka: analiza została przeprowadzona na próbie 1975 projektów weryfikujących opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ponoszone przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 200 osób i płacące podatek od nieruchomości w wysokości powyżej 200 tys. zł rocznie.

 

© Portal Spożywczy 2020-07-13 22:26:54