Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Żywiec ogłosiła wysokość dywidendy za 2018 rok

Grupa Żywiec ogłosiła wysokość dywidendy za rok obrotowy 2018. Do wypłaty uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 08-04-2019, 18:08
fot. shutterstock

Jak podano, spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2018 w łącznej wysokości 30,00 (trzydzieści) złotych na jedną akcję.

Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 kwietnia 2019 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi 25 kwietnia 2019 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.

© Portal Spożywczy 2020-07-07 02:09:28