Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

BGK podpisał umowę z białoruskim bankiem ułatwiającą finansowanie polskiego eksportu na Białoruś

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z białoruskim bankiem Belarusbank umowę ułatwiającą finansowanie polskiego eksportu na Białoruś - poinformował w środę BGK. Dodano, że BGK nadal będzie udzielał kredytów z Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”, z ubezpieczeniem KUKE S.A.


Autor: PAP
Data: 17-04-2019, 12:22
fot. pixabay.com

"Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z białoruskim bankiem Belarusbank umowę ramową dotyczącą udzielania na rynek białoruski kredytów dla banku nabywcy. Dzięki porozumieniu znacząco uproszczą się procedury kredytowe, ułatwiając finansowanie polskiego eksportu na Białoruś" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, umowa jest zbiorem postanowień ogólnych, wspólnych dla wszystkich przyszłych umów kredytu oraz zawiera wzór umowy indywidualnej, podpisywanej w celu finansowania konkretnej transakcji.

"Efektem zawarcia umowy ramowej jest skrócenie kilkudziesięciostronicowej umowy kredytu podpisywanej dla finansowania nowej transakcji do dwu-trzystronicowej umowy indywidualnej, której warunki finansowe będą ustalane każdorazowo"- napisano.

Zaznaczono, że BGK nadal będzie udzielał kredytów z Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", z ubezpieczeniem KUKE S.A.

"BGK współpracuje z Belarusbankiem w zakresie produktów finansowania handlu od 2008 r. Dotychczasową największą bolączką był długi czas negocjacji treści umowy kredytu, więc stworzenie umowy ramowej, w tym krótkiego wzoru umowy indywidualnej, jest dużą zmianą na plus" - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Hann z zarządu BGK.

BGK przekazało, że dzięki umowie ramowej, zostaną zaspokojone również potrzeby białoruskich odbiorców, którzy potrzebują finansowania na kwoty rzędu od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro i okresu spłaty kredytu 2-3 lata.

Bank wyjaśnił, że umowa dotyczy kredytów dla banku nabywcy przeznaczonych na finansowanie eksportu o charakterze inwestycyjnym, a minimalny okres spłaty wynosi 2 lata. Jednocześnie w portfelu BGK znajduje się produkt finansowania krótkoterminowego (do 2 lat) przeznaczony również do finansowania eksportu towarów konsumpcyjnych.

Prezes KUKE Janusz Władyczak wskazał, że zastosowanie umowy ramowej we współpracy z białoruskim partnerem "to przede wszystkim duże ułatwienie dla polskiego biznesu, czyli szansa na przyspieszenie wymiany gospodarczej z ważnym sąsiadem Polski".

"Z perspektywy KUKE to również szybszy, łatwiejszy i mniej angażujący nasze zasoby proces udzielania ochrony ubezpieczeniowej do kredytów inwestycyjnych, a w efekcie decyzja dla klienta i kontrahenta w znacząco krótszym czasie" - powiedział cytowany w komunikacie Władyczak.

BGK przekazał, że odbiorcy białoruscy stanowią największą grupę importerów korzystających z Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu" zarówno pod względem wartości finansowania (ponad 2,0 mld zł od początku 2010 r.) jak i liczby udzielonych kredytów (prawie 1700 udzielonych kredytów i prawie 700 finansowanych lub potwierdzanych akredytyw).

© Portal Spożywczy 2020-12-02 08:42:00