Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Seko z nowym członkiem rady nadzorczej

Zarząd Seko S.A. przekazał do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Gostomskiego.


Autor: PAP
Data: 10-05-2019, 14:22

Eugeniusz Gostomski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Handel Zagraniczny. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz profesora Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Od 1974 r. do chwili obecnej Pan Eugeniusz Gostomski jest pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta i profesora ekonomii w Instytucie Handlu Zagranicznego. W latach 1993-2016 współpracował z Gdańską Akademią Bankową (był wykładowcą, tłumaczem i specjalistą ds. współpracy z Niemcami). Był również współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Brał udział w licznych projektach badawczych z zakresu bankowości, handlu zagranicznego, finansowania przedsiębiorstw i funkcjonowania sektora MSP. W latach 1992-1995 był kierownikiem projektu w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku ds. współpracy z Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Menem. W latach 2005-2017 był profesorem nadzwyczajnym Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Od 1990 r. prowadzi sporadyczne wykłady gościnne na uczelniach Rosji, Niemiec i Belgii współpracujących z Instytutem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2007 r. prowadzi na zlecenie wykłady z przedsiębiorczości, finansów i bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
 
Pan Eugeniusz Gostomski jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej.
 
Pan Eugeniusz Gostomski jest ekspertem w dziedzinie finansów, bankowości oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 05:47:59