Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MRiRW rozważa zmiany w przepisach dotyczących uboju zwierząt na własny użytek

Zarząd KRIR wystosował do ministerstwa rolnictwa wniosek, dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na własny użytek. Resort odpowiada…


Autor: farmer.pl
Data: 15-05-2019, 18:04
fot. PTWP

KRIR we wspomnianym piśmie sugerował zmiany rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek w taki sposób, by w razie uboju z konieczności bydła w wieku powyżej 6-miesięcy oraz koni, właściciel zwierzęcia mógł dokonać go w gospodarstwie, a pozyskane mięso przeznaczyć na własne potrzeby. Wszystko to oczywiście według przewidzianych procedur i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Jak czytamy w komunikacie KRIR: „resort rolnictwa poinformował, że obecnie rozważana jest kwestia zmiany przepisów mających zastosowanie do uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na własny użytek. W pracach tych rozważana jest m. in. kwestia dotycząca podniesienia wieku bydła poddawanego ubojowi w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny.”

Odpowiedź sugeruje, że projektowane zmiany uwzględnia postulat izb, ale też że zmian w rozporządzeniu będzie więcej. Jakie inne poprawki w przepisach rząd szykuje? Tego bardzo oszczędna w treści odpowiedź ministerstwa na razie nie zdradza.

© Portal Spożywczy 2020-05-26 20:17:34