Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Praca: Coraz mniej pracowników tymczasowych

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 roku. Odnotowane spadki, zarówno w liczbie pracowników tymczasowych, jak i obrotach, nie są zaskoczeniem.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 22-05-2019, 11:03
fot. shutterstock

- Rok 2019 przywitaliśmy kolejnymi spadkami na rynku pracy tymczasowej. Liczba pracowników tymczasowych w pierwszym kwartale 2019 roku spadła o 15% porównując z tym samym okresem poprzedniego roku (w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 spadek o 12%). Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zatrudniały w tym czasie ponad 90 tys. pracowników tymczasowych, szacujemy że w całej Polsce liczba ta wyniosła ok. 300 tys. osób - informuje Polskie Forum HR.

- W tym samym tempie spada liczba pełnych etatów przepracowana przez pracowników tymczasowych (FTE) w 1Q2019 – w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku różnica wyniosła 15%, w porównaniu do 4Q2018 11% - dodaje.

- Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz deficyt kandydatów w wielu branżach i regionach Polski, spadek liczby pracowników tymczasowych nie jest zaskoczeniem. Pracodawcy użytkownicy bardzo chętnie przejmują naszych pracowników i zatrudniają ich na stałe - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

- Sytuację ratują po części pracownicy z Ukrainy, którzy, jak wynika z danych MRPiPS, stanowią już 32% pracowników tymczasowych w Polsce. Niezwykle istotne jest zatem usprawnienie procedury legalizującej pracę cudzoziemców w naszym kraju. Wspólnie z Konfederacją Lewiatan wystąpiliśmy z postulatami w tym zakresie, m. in. w kwestii efektywnego wykorzystania bardzo szczelnego systemu rejestracji oświadczeń poprzez wydłużenie ich obowiązywania z 6 do 18 miesięcy – dodaje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes ds. pracy tymczasowej w Polskim Forum HR.

Agencje Polskiego Forum HR odnotowały utrzymujący się, wysoki odsetek pracowników tymczasowych powyżej 50 roku życia (15%). Ponad 90% pracowników tymczasowych było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nadal najwięcej pracowników zatrudniano na stanowiska produkcyjne (69%).

- W 1Q2019 firmy członkowskie PFHR wygenerowały całkowite obroty ze sprzedaży swoich usług na poziomie 946 mln PLN, o 6% mniej niż w 1Q2018 i 11% mniej niż w 4Q2018. Biorąc pod uwagę tylko pracę tymczasową spadek rok do roku wyniósł 9% (kwartał do kwartału 12%).  Możemy szacować, że wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce w 1Q2019 wyniosła 1,6 mld PLN - informuje Polskie Forum HR.

© Portal Spożywczy 2020-07-08 08:53:31