Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I kwartale wzrosły o 21,7 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I kwartale wzrosły o 21,7 proc. rok do roku do 28,1 mld zł - podał GUS.

GUS podał, że wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 32,6 proc.), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3 proc.) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6 proc.).

Według GUS największy wzrost nakładów inwestycyjnych wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,8 proc. wobec spadku przed rokiem o 28,3 proc.), informacji i komunikacji (o 38,2 proc. wobec wzrostu o 6,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,0 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 86,8 proc.).

Nakłady w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 17,9 proc. wobec wzrostu o 1,3 proc. przed rokiem.

Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 31,9 proc.) - podał Główny Urząd Statystyczny. © Portal Spożywczy 2021-05-06 14:39:37