Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania: Odbyło się zgromadzenie obligatariuszy

ZM Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformowały, że w dniu 5 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii F wyemitowanych przez Spółkę.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 06-06-2019, 14:26
Fot. mat. pras.

Ze względu na to, że na Zgromadzeniu reprezentowanych było 28,62% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji serii F, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zgromadzenie nie było zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał.

5 czerwca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że 12 czerwca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii F (KAN0619) spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 czerwca 2019 r., oznaczonych kodem "PLZPMHK00044".

 

© Portal Spożywczy 2020-08-12 23:03:26