Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekonomiczny poniedziałek: Co wpływa na dynamikę cen żywności?

Niekorzystne warunki pogodowe, takie jak susza i ulewne deszcze, niszczą uprawy i przyczyniają się do wyższych cen niektórych produktów żywnościowych. W ocenie Jakuba Olipry, ekonomisty Credit Agricole Bank Polska S.A. niesprzyjające warunki agrometeorologiczne znajdą odzwierciedlenie przede wszystkim w wyższych cenach owoców.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 07-06-2019, 16:23
fot. shutterstock

Niższe zbiory owoców

– Po rekordowych ubiegłorocznych plonach, w bieżącym sezonie drzewa owocowe słabiej zawiązywały pąki kwiatowe. Co więcej, w bieżącym sezonie wystąpiły straty związane z wiosennymi przymrozkami. Jednocześnie chłody odnotowane w okresie kwitnienia były niekorzystne dla zapylania. Do tego doszły niewystarczające opady. W konsekwencji tegoroczne zbiory owoców będą najprawdopodobniej wyraźnie niższe niż przed rokiem – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Mogłoby się wydawać – tłumaczy Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego – że deszcz wyrówna szkody spowodowane przez suszę, ale tak wcale nie musi się stać. – Zbyt obfite, jednorazowe opady mogą wpłynąć negatywnie na możliwości plonotwórcze. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest miarowe nawadnianie pól uprawnych – zauważa ekspert.

– Kłopot w tym, że w Polsce nadal brakuje zbiorników retencyjnych, które zapewniałyby odpowiednią ilość wody do podlewania roślin w czasie suszy i w okresach decydujących o prawidłowym wzroście warzyw i  owoców – dodaje Krzysztof Kutwa.

Ubiegłoroczna susza wpłynęła na ceny warzyw

Maciej Kmera, ekspert Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego tłumaczy, że kwietniowa susza mogła wpłynąć jedynie na wschody warzyw gruntowych na nienawadnianych plantacjach – część rolników ponownie dokonała siewów na początku maja. – Obecnie na Rynku oferowane są tegoroczne warzywa i owoce krajowe uprawiane pod różnymi osłonami (szklarnie, tunele wysokie i niskie, agrowłóknina) więc warunki pogodowe nie mają na razie większego wpływu na podaż, a przez to na ceny obserwowane na Rynku Hurtowym Bronisze – mówi Maciej Kmera.

Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Banku BNP Paribas mówi, że trudne warunki do wschodu i rozwoju roślin w większości rejonów Polski prawdopodobnie przełożą się też na zbiory warzyw, które mogą być niższe od średniej wieloletniej, choć porównywalne z zeszłorocznymi.

– Niemniej, na tym etapie wegetacji wiele może się jeszcze wydarzyć. Kluczowy będzie przebieg pogody w ostatnim miesiącu do zbiorów. Nie jest zatem wykluczone, że ceny warzyw wzrosną, ale w mniejszym stopniu niż owoców. Już obecnie bowiem, z powodu ubiegłorocznej suszy, warzywa są przeciętnie o kilkanaście procent droższe niż rok wcześniej, a niektóre z nich (ziemniaki, cebula) nawet dwukrotnie – dodaje.

Jakub Olipra jest zdania, że w przypadku warzyw oraz zbóż obfite opady znacząco poprawiły sytuację. – Niemniej kluczowe będą tutaj warunki agrometeorologiczne panujące w kolejnych miesiącach. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory warzyw i zbóż będą wyższe niż przed rokiem – o co nie będzie trudno uwzględniając ich niski ubiegłorocznych poziom będący efektem suszy – jesienią oczekujemy obniżenia cen w tych kategoriach – prognozuje.

Drożeje wieprzowina i produkty mleczarskie

Rosną również ceny wieprzowiny. Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Banku BNP Paribas tłumaczy, że obserwowane w ostatnich miesiącach zwyżki cen mięsa, to już nie efekt suszy, a mniejszego pogłowia trzody chlewnej (w Polsce i Unii Europejskiej) oraz rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Chinach.

Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan również podkreśla, że wzrost cen wieprzowiny jest skutkiem epidemii afrykańskiego pomoru świń. – Wariant, w którym w samych Chinach wybija się 200 z 430 mln świń, nie może pozostać bez znaczenia dla cen na globalnych rynkach – tym bardziej, że wieprzowina jest przysmakiem azjatyckiej klasy średniej, a zatem popyt na nią rośnie zarówno z powodów demograficznych, jak i ekonomicznych – tłumaczy.

Dodaje, że z perspektywy polskiego klienta likwidacja krajowych ognisk wzmocniona przez rosnący eksport wieprzowiny skutkuje wyraźnym wzrostem cen.

– Warto zauważyć, że część dóbr zostanie nabyta nawet po wyższych cenach. Ale tam, gdzie to możliwe, konsumenci będą starali się je zastąpić relatywnie tańszymi substytutami. To wywoła wzrost popytu na inne produkty. W przypadku wieprzowiny powinniśmy więc oczekiwać wzrostu cen innych gatunków mięs, zwłaszcza drobiu – mówi Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Banku BNP Paribas zauważa, że jedną z kategorii o niższej dynamice wzrostu cen będą produkty mleczarskie. – Tutaj podwyżki będą miały głównie charakter sezonowy, gdyż obecnie rynek światowym jest dość dobrze zbilansowany. Warto jednak zwrócić uwagę, że i w tym przypadku, na wzrost cen produktów mleczarskich na rynku światowym w I kw. 2019 r. miały przede wszystkim wpływ warunki pogodowe – susza w Nowej Zelandii, która przełożyła się na znacznie niższą, niż przed rokiem, produkcję mleka – tłumaczy ekspertka.

Więcej o cenach żywności w Strefie Premium:

Ceny żywności: Wpływ pogody, globalnych rynków i ASF

© Portal Spożywczy 2020-07-09 00:11:36